tištěná kniha e-kniha
Multiculturalism

Multiculturalism

From Crisis to Renewal?

Kwiatkowski, MariuszMielczarek-Żejmo, AnnaStrouhal, Martin (eds.)

témata: pedagogika, sociologie

brožovaná, 202 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2020
ISBN: 978-80-246-4683-1
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Publikace popisuje a interpretuje aktuální stav multikulturalistické teorie a její politické a edukační aplikace. Jsou v ní zastoupena různá axiologická stanoviska, teoretické koncepty a metodologické přístupy, zejména filosofické, pedagogické, psychologické a sociologické.
První část knihy zahrnuje kritické zhodnocení dosavadních způsobů chápání klíčového konceptu multikulturality a multikulturalismu, charakteristiku teoretických přístupů k multikulturalismu a také různé koncepty implementace multikulturní ideje do společnosti.
Ve druhé části je zvláštní pozornost věnována úloze vzdělávání při překonávání krize multikulturalismu. Společenské změny, ale i rozsah migrace v moderním světě vyžadují vývoj nových vzorců chování, navazování a udržování vztahů, uspokojování potřeb a řešení společenských a kulturních problémů. Tato část se snaží ukázat, že vzdělávací systém bude vždy jedním z klíčových zdrojů konsensu a spolupráce.