tištěná kniha e-kniha
Možnosti ovlivnění výkonnosti elitních plavců silovou přípravou

Možnosti ovlivnění výkonnosti elitních plavců silovou přípravou

Kubová, SimonaJebavý, RadimHojka, Vladimír

témata: sport a tělovýchova

brožovaná, 140 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2022
ISBN: 978-80-246-5145-3
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

V žádném jiném sportu, než je plavání, se rychleji nemění tabulky s národními a světovými rekordy. Naši trenéři si kladou otázku, v čem jsou ve světě plavci lepší než u nás. Na to nelze snadno odpovědět. Důvodů je nepochybně více. Určité kvalitativní rozdíly v přípravě nacházíme i mimo bazén. Naše kolektivní monografie se snaží propojit pohled na možná rizika přetížených tělesných segmentů, konkrétně pletence ramenního, a na důležité prvky zejména silové neplavecké přípravy.