tištěná kniha e-kniha
Motorika dětí s lehkým mentálním postižením

Motorika dětí s lehkým mentálním postižením

Zikl, Pavel

témata: pedagogika, psychologie

brožovaná, 198 str., 1. vydání
vydáno: leden 2022
ISBN: 978-80-246-5015-9
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením, jejich inkluze či umisťování ve speciálních školách nebo otázky obsahu učiva jsou hojně diskutovaná témata. Tato publikace je zaměřena na motorické dovednosti, které jsou jedním ze základních předpokladů pro vzdělávání, samostatný život nebo zaměstnání. Stěžejní částí práce je prezentace výsledků několika výzkumů zaměřených na srovnání dětí s LMP s běžnou populací v jemné motorice, hrubé motorice a manuálních dovednostech. Pozornost je věnována i analýze kurikulárních dokumentů se zaměřením na motorické aktivity a v neposlední řadě doporučením pro praxi.