tištěná kniha
Mše v soudobé české hudbě

Mše v soudobé české hudbě

Nedělka, Michal

témata: hudba
edice: Litera

brožovaná, 268 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2005
ISBN: 80-246-1014-0
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je členěna do tří částí. V první autor charakterizuje katolickou liturgii. Popisuje její historický vývoj a podrobně se věnuje celkové stavbě mše. V druhé části autor analyzuje mši jako hudební útvar, charakterizuje jednotlivé části ordinaria i hudebně historický vývoj. Ve třetí části autor analyzuje vybrané mše. Mj. se věnuje i zvláštnostem autorského uměleckého jazyka a rozdílnostem religiózních náhledů jednotlivých skladatelů. Publikace je určena sbormistrům, pedagogům a studentům hudebních oborů.

Obsah

Předmluva
ÚVOD
Uvedení do doby a její problematiky
Vymezení tématu
Přehled a charakteristika literatury
Pojmy a termíny
Metodologie práce
I. CHARAKTERISTIKA KATOLICKÉ LITURGIE
Úvod
I. 1 Definice katolické liturgie
I. 2 Vývoj liturgie
Závěry
II. HUDBA V MEŠNÍM OBŘADU
Úvod
II. l Definice mše jako hudebního útvaru
II. 1.2 Charakteristika ordinaria
II. 2 Mše ve světle hudební historie
Závěry
III ANALYTICKÉ POHLEDY
Úvod
III. 1 Mše pro dětský sbor, varhany a smyčce
Jiří Laburda: Missa clara
III. 2 Mše pro sólový bas, smíšený sbor, varhany a zvony
Jan Hanuš: Sedmá mše - hlaholská - ke cti českých patronů, op. 106
III. 3 Mše pro smíšený sbor, sólový baryton a varhany
Zdeněk Pololáník: Liturgická česká mše
III. 4 Mše pro smíšený sbor, flétnu, dvoje housle a varhany
Radek Rejsek: Missa brevis
III. 5 Mše pro smíšený sbor a capella
Josef Říha: Missa brevis
III. 6 Mše pro smíšený sbor a capella nebo s doprovodem ad libitum
Petr Eben: České mešní ordinarium pro lidový zpěv a varhany (nebo pro čtyřhlasý smíšený sbor a capella nebo pro smíšený sbor, lidový zpěv a varhany)
Závěry
Závěry
Seznam literatury
Prameny

Nejnovější tituly v edici