ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 8 No 1 (2014)

Editorial
Dominik Dvořák

Domácí vzdělávání a legislativa. Studie postkomunistických států střední Evropy
Yvona Kostelecká

Rozdíly v matematické a čtenářské gramotnosti chlapců a dívek a raná selekce: trendy v obou zemích po rozdělení Československa
Miroslava Federičová, Daniel Münich

Vybraná zjištění výzkumu stavu a pojetí rozvoje informačně technologických kompetencí na základních školách
Jiří Štípek, Petra Vaňková

Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy
Petr Urbánek, Dominik Dvořák, Karel Starý

„Od lokální k cikánské škole“: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele
Irena Kašparová, Adéla Souralová

Žádná různost není, všichni jsme tu stejní. Děti migrantů, jejich spolužáci a vyučující na českých základních školách
Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská

Školní hodnocení z pohledu žáků
Veronika Laufková, Kateřina Novotná

Učiť písať študenta vysokej školy? Potenciál kurzu akademického písania
Zuzana Danišková

Odešla docentka Jaroslava Vašutová
Věra Ježková

Aktuální pohled na francouzské vzdělávání. Zpráva o studijní návštěvě
Zuzana Svobodová

XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu
Monika Součková

Turecko, kurikula, slzný plyn: Evropská konference pedagogického výzkumu 2013 Istanbul, 10.−13. 9. 2013
Dominik Dvořák

Šeďová, K. Humor ve škole
Dominik Dvořák

Carette, E. et al. Diversités culturelles et enseignement du français dans le monde, Le projet CECA
Eliška Glatzová

Bray, M. et al. (Eds.) Private Tutoring Across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity
Vít Šťastný

230 x 157 mm
published: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download