AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023)

Koncept kontradiktornosti v trestním řízení
Vladimír Pelc

Problematické aspekty základních zásad v návrhu rekodifikace trestního procesu
Tomáš Gřivna

Základní zásady trestního řízení – jejich výjimečnost a výjimky z nich
Jiří Mulák

Recodification of Slovak Criminal Proceedings: Early Ideas, Concrete Steps and Its Subsequent Application
Libor Klimek

Problematické aspekty rozhodování o náhradě škody v tzv. adhezním řízení
František Púry, Martin Richter

Zajištění informací a věcí v návrhu nového trestního řádu
Jaroslav Fenyk, Jan Provazník

Role přípravného řízení v českém trestním procesu
Jan Musil

Odvolání a jeho koncepce v návrhu trestního řádu
Jiří Říha

Využitelnost dohody o vině a trestu a prohlášení viny v jednotlivých stadiích trestního řízení
Filip Ščerba

Úvahy de lege ferenda nad dohodou o vině a trestu ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Lukáš Bohuslav

The Rule of Law and Criminality in the Republic of Kosovo
Avdullah Robaj

K některým mezinárodněprávním otázkám spojeným s palestinskými ozbrojenými a teroristickými útoky
Veronika D’Evereux

Vůle a její relevance pro právní filozofii
Tristan Florian

Placák, Petr. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát
Pavel Maršálek

Z vědeckého života: zpráva z mezinárodní vědecké konference Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení
Jiří Mulák, Marta Fleková

Z vědeckého života: zpráva z diskuzního setkání nad návrhem nového trestního řádu (tzv. rekodifikační čtvrtky)
Jiří Mulák, Marta Fleková

Jubilejní X. Kriminologické dny na pražských právech
Jakub Drápal

Zpráva z mezinárodní vědecké konference Košické dny trestního práva 2023
Marta Fleková

The Fifth Annual Doctoral Private Law Conference Called Civilistické Pábení, this Year on Family and Child in Civil Law
Miroslav Sedláček, Petra Kotápišová

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download