Sociálněvědní monografie zpracované zpravidla na základě badatelských projektů, originální práce našich i zahraničních autorů. Všechny knihy této edice obsahují rejstříky, mnohé jsou doplněny o schémata, obrázky, tabulky, grafy apod.
Edici řídí: Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba, Alena Miltová.
Sociologická teorie

Sociologická teorie

Balon, Jan

Autor této knihy odmítá příběh krize a fragmentace, který je o sociologii v současnosti podáván, a pokouší se navázat na minulé projekty ...

Příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce

vydáno: květen 2007
doporučená cena: 225 Kč

E-shop

Vyprávění a rozhovor

Vyprávění a rozhovor

Ďurďovič, Martin

Autor za tuto knihu získal Cenu České sociologické společnosti za vynikající publikaci. Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Ar...

Teorie sociální intersubjektivity

vydáno: 2019
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Hazard v České republice

Hazard v České republice

Fiedor, David

Kniha se zabývá problematikou hazardních her. Ty se pojí nejen se zábavou, ale v extrémních případech také s poruchami osobností hráčů. V...

vydáno: říjen 2020
doporučená cena: 590 Kč

E-shop

Děvušky a cigarety

Děvušky a cigarety

Grygar, Jakub

Kniha je studií drobného přeshraničního obchodu v polsko-běloruském pohraničí ovlivněného rozšiřováním Schengenského prostoru k východní ...

O hranicích, migraci a moci

vydáno: květen 2016
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Čtenář a stroj

Čtenář a stroj

Hájek, Martin

Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociální věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních ...

Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů

vydáno: květen 2014
doporučená cena: 379 Kč

E-shop