tištěná kniha e-kniha
Násilí tváří v tvář
SLON – Studie

Násilí tváří v tvář

Zkoumání kalamitních podob partnerských vztahů

Buriánek, JiříPodaná, Zuzana (ed.)

témata: sociologie
edice: SLON – Studie

brožovaná, 216 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2023
ISBN: 978-80-246-5260-3
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Tato kniha čtenáři nenabízí dramatické příběhy, nýbrž čísla, k nimž se ovšem přívlastek suchá zásadně nehodí. Zkoumá často nenápadné a skryté formy násilí, jež dokázalo proniknout do intimních sfér partnerského soužití a následně ho zdevastovat. Činí tak prostřednictvím analýzy reprezentativního datového souboru (shromážděného v době ještě předcovidové) a hledá odpovědi na nelehké otázky, v jaké míře, proč a jak se vlastně stává partnerský vztah obtížným břemenem, nakolik dokáže lásku přetavit v bolest a utrpení. Na problematiku nahlíží sociologicky, tedy jako na celospolečenský, v tom i kulturní a sociální fenomén.
V tomto ohledu není namístě se utěšovat poznáním, že domácí násilí ve svých nejzávažnějších formách nezasahuje většinu populace. V partnerském vztahu si totiž vždy najde své zcela konkrétní aktéry, pachatele i oběti, kteří si často prohazují jednotlivé role. Přitom platí, že ani v moderní společnosti si nemůžeme být svojí imunitou vůči čemukoli příliš jisti.
Jsou oběťmi domácího násilí pouze nebo převážně jen ženy?
Jak často dochází v partnerských vztazích ke střídání role pachatele a oběti domácího násilí? Mají na to vliv špatná komunikace, nerovné rozdělení rolí nebo špatné zkušenosti z dětství?

Nejnovější tituly v edici