tištěná kniha
Čtenář a stroj
SLON – Studie

Čtenář a stroj

Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů

Hájek, Martin

edice: SLON – Studie

brožovaná, 226 str., 1. vydání
vydáno: květen 2014
ISBN: 978-80-7419-161-9
doporučená cena: 379 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociální věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativní analýzu. Uspořádávající osou celé knihy je otázka čtenáře, protože žádný text nelze v sociálních vědách analyzovat bez toho, aby byl nějakým způsobem čten. V perspektivě této čtenářské dvojakosti autor vysvětluje tři výše zmíněné textově analytické přístupy a ilustruje je na konkrétních výzkumných příkladech.
Kniha navzdory svému systematickému členění není zamýšlena jako příručka – zaměřuje se na vybrané metody, se kterými má autor výzkumné zkušenosti. Užitečná bude všem vysokoškolsky vzdělaným odborníkům v sociálněvědním výzkumu, kteří se zabývají nebo by se chtěli zabývat sociálněvědní analýzou textů.

Jaké jsou rozdíly mezi lidským a strojovým čtením?
Lze vyprávění a příběhy o lidech a společnosti analyzovat s pomocí počítačů?
Jak zkoumat čtení autobiografií jako sémiotickou aktivitu se vztahem ke kolektivní paměti?
Jak vizualizovat diskurzivní pole (ne)spravedlnosti?
Co je obsahem textu a jak tento obsah analyzovat?

Nejnovější tituly v edici