tištěná kniha
Kdo šetří, má za tři?
SLON – Studie

Kdo šetří, má za tři?

Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Hájek, MartinKaderka, PetrNekvapil, JiříSamec, Tomáš

edice: SLON – Studie

brožovaná, 311 str., 1. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN: 978-80-7419-260-9
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Otázka, zda a jak šetřit, je trvalou součástí rodinných i veřejných diskuzí a budí někdy až vášnivé emoce. V základech těchto diskuzí je podle autorů knihy nejen mnohoznačnost pojmu šetrnost, ale především morální rozměr tohoto pojmu a dalších ekonomických pojmů. Autoři ukazují, že lidé o významy a hodnocení ekonomických pojmů svádějí boje, v nichž jde o moc, identitu a nezřídka i o společenskou důstojnost. V obecné rovině autoři upozorňují na významnou roli, jakou v ekonomice hraje jazyk a komunikace.

Kniha je určena výzkumníkům, učitelům, studentům a dalším čtenářům, kteří se zajímají o roli diskurzu v utváření (nejen) ekonomického jednání jedinců, sociálních skupin a institucí.

Jakou úlohu sehrál pojem šetrnosti v dějinách středních tříd?
Jak se mluví a píše o šetrnosti v současnosti a jak tomu bylo za socialismu?
Má způsob psaní a mluvení o šetrnosti dopad na ekonomické jednání lidí?
Jaká je povaha kontroverzí v rodinných či veřejných debatách o šetrnosti?

Nejnovější tituly v edici