tištěná kniha
Vyprávění a rozhovor
SLON – Studie

Vyprávění a rozhovor

Teorie sociální intersubjektivity

Ďurďovič, Martin

edice: SLON – Studie

brožovaná, 324 str., 1. vydání
vydáno: 2019
ISBN: 978-80-7419-284-5
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Autor za tuto knihu získal Cenu České sociologické společnosti za vynikající publikaci.

Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je vedena dvojím zájmem. Na jednu stranu je to zájem o problematiku intersubjektivity v sociologii. Výzkum intersubjektivity rozumění, která je předpokladem koordinace jednání mezi jedinci, nabízí alternativu vůči často rozebíranému dilematu mezi individualismem a holismem. Na druhou stranu je to zájem o hermeneutiku, jak je studována ve filosofii. Hermeneutika při výzkumech intersubjektivity umožňuje překonat orientaci na reprodukci sociálního řádu, jež převažuje ve fenomenologickém zpracování Alfredem Schützem. Kniha využívá konceptuální úvahy filosofů Hanse-Georga Gadamera a Paula Ricoeura k dynamizaci intersubjektivity. Cílem je vypracovat teorii, která umí objasnit sociální změnu probíhající v soudobých rozvinutých společnostech.

Při adaptaci hermeneutiky pro sociologii kniha odmítá jednostranné sociálněkonstruktivistické východisko. Bytí nelze ztotožnit s interpretovaným bytím, protože některé sociální jevy je pak nesnadné uchopit a vnímat přesahy, které jejich studium může mít do jiných věd, včetně věd přírodních a technických. Poznatek, že se předmět sociologie cele nekryje s hermeneutikou, vede k propojení hermeneutiky s realistickým pohledem na společnost. V tomto ohledu autor nabízí originální příspěvek. Navazuje na současný proud kritického realismu ve filosofii (Roy Bhaskar) a sociologii (Margaret Archerová), jenž je někdy považován za neslučitelný s hermeneutikou. Zkoumání knihy naopak ukazují, že myšlenka emergence sociálního dění, jak ji prosazují realisté, velmi dobře konvenuje jak s hermeneutickým pojmem vyprávění, tak s hermeneutickým pojmem rozhovoru.

Nabízí intersubjektivita řešení dilematu mezi holismem a individualismem v sociologii?
Co pro úvahy o intersubjektivitě znamená, že se sociální řád udržuje prostřednictvím změny?
Jak vyprávění a rozhovory mezi jedinci zasahují do dynamiky sociálního dění?
Jsou historky a příběhy jen konstrukty, nebo (re)prezentují příhody, události a procesy?
Umožňuje reflexivita dialogu řešit praktické problémy strukturního uspořádání společností?
Co je sociální morfogeneze? A je slučitelná s hermeneutikou?

Nejnovější tituly v edici