REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2019 No 56 (2019)

Anaxagorovská próza, rétorizující hippokratovské spisy a otázka předplatónské rétorické teorie
Jiří Klouda

Platón a Aristotelés o boží vládě v obci. Možné zdroje ideje suverenity v řeckém politickém myšlení
Jakub Jinek

Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry II. O nebi a problém nehybného hybatele
Karel Thein

Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky
Kateřina Lochmanová

Věčný návrat a periodický čas ve stoické filosofii
Jean-Babtiste Gourinat

Motivace věčného návratu a problém času. K článku J.-B. Gourinata
Karel Thein

„Krása je záře pravdy.“ O klasických paradigmatech krásy: Plótínos – Augustin – Schelling
Werner Beierwaltes

Werner Beierwaltes in memoriam
Lenka Karfíková

Ohlášení brzkého uzavření dohody o věčném míru ve filosofii
Immanuel Kant

Geneze a platnost
Malte Dreyer, Walter Zitterbarth, Hans Joas

Slabé jednání. Od etiky k politice a zase zpátky
Jan Bierhanzl

Všichni jsme bez tváře. K textu J. Bierhanzla
Tereza Matějčková

I. M. Havel, Zápisky introspektora
Juraj Hvorecký

J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení
Stanislav Synek

K. Pacovská, Vina, láska, náhoda
Matej Cibík

P. Prášek, Člověk v šíleném dění světa. Filosofie Gillesa Deleuze
Josef Fulka

M. Joly, La révolution sociologique. De la naissance d’un régime de pensée scientifique à la crise de la philosophie (XIXe–XXe siècle)
Jan Maršálek

Pražská výstava o Janu Patočkovi
Josef Moural

Za Rudolfem Kučerou, disidentem, politickým filosofem, vysokoškolským pedagogem a publicistou
Miroslav Novák

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení