REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2019 No 56 (2019), 181–187

Všichni jsme bez tváře. K textu J. Bierhanzla

[We are all Faceless. A Note on the Essay of J. Bierhanzl]

Tereza Matějčková

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2019.29
zveřejněno: 14. 10. 2019

Abstract

Discussion

Creative Commons License
Všichni jsme bez tváře. K textu J. Bierhanzla is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení