REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2019 No 56 (2019), 89–107

Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky

[The Role of Compound Substances in Leibniz’s Metaphysics]

Kateřina Lochmanová

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2019.21
zveřejněno: 14. 10. 2019

Abstract

In this paper, I examine the role of compound substances in general, especially animals, in Leibniz’s metaphysical system. I attempt to prove that compound substances were indeed significant competitors of monads themselves, be it in terms of their lacking extension, their capability of physical interaction, or their simplicity. In addition, while compound substances may be considered to be simple in some respect, monads in turn may be considered to be composed in some respect. However, this does not mean a literal composition of parts, since parts are defined as homogeneous with the whole. As an example of compound substances, I examine the category of animals, i.e., compound substances endowed with a dominant monad in addition to some subordinated ones. The typical example of animals are human beings; however, Leibniz was unable to decide what else is supposed to belong into this category. Finally, I point out that Leibniz, in fact, never abandoned the composite substances theory, and that he did not adopt it merely for alibistic reasons in order to justify his metaphysics in the eyes of the Catholics, as was the case of des Bosses, to whom Leibniz sent several letters about compound substances. Therefore, the idealistic interpretation, a typical one for Leibniz’s later work, does not seem to be in accord with Leibniz’s own intentions. On the contrary, there are many indications suggesting that he was fairly interested in bodies themselves, not merely in the elementary (spiritual) units of bodies.

Creative Commons License
Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení