REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2019 No 56 (2019), 41–62

Platón a Aristotelés o boží vládě v obci. Možné zdroje ideje suverenity v řeckém politickém myšlení

[Plato and Aristotle on the Rule of God in the City. Some Possible Sources for the Idea of Sovereignty in Greek Political Thought]

Jakub Jinek

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2019.19
zveřejněno: 14. 10. 2019

Abstract

The article discusses the notion of political theology as a basis for the idea of sovereignty in Plato and Aristotle. Contrary to those critical voices which view political theology as an attempt to misuse theology for practical-political purposes on the one hand, and those who question the very presence of political theology in classical Antiquity on the other, our interpretation shows that, first, both Plato and Aristotle do develop clear, though mutually distinct, political-theological positions and second, that in both cases, theological speculation has priority over considerations of practical policy. Concerning the difference between the two authors, however, it turns out that Plato is the only one for whom political theology is constitutive of what could be seen as a precursor of the modern idea of sovereignty.

Creative Commons License
Platón a Aristotelés o boží vládě v obci. Možné zdroje ideje suverenity v řeckém politickém myšlení is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení