REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2019 No 56 (2019), 137–147

„Krása je záře pravdy.“ O klasických paradigmatech krásy: Plótínos – Augustin – Schelling

[“Beauty as the Lustre of Truth.” On Classical Paradigms of Beauty: Plotinus – Augustine – Schelling]

Werner Beierwaltes

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2019.24
zveřejněno: 14. 10. 2019

Abstract

Text

Creative Commons License
„Krása je záře pravdy.“ O klasických paradigmatech krásy: Plótínos – Augustin – Schelling is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení