PSYCHOLOGIE PRO PRAXI
PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 55 No 2 (2020), 11–25

Strach být nezadaný v kontextu české populace

[Fear of being single in the context of the Czech population]

Markéta Niederlová, Iveta Štěrbová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2022.2
zveřejněno: 06. 05. 2022

Abstract

In 2013 Spielmann and colleagues defined fear of being single as “an entailing concern, anxiety or distress regarding the current, or prospective experience of being without a romantic partner” (Spielmann et al., 2013, p. 1050). Previous research proves it a meaningful construct when it comes to assessing romantic relationships as it predicts the tendency to prioritize relationship status over relationship quality and settle for less. The present study examines the connection between fear of being single and demographic characteristics, personality traits (the Big Five model), and feelings of loneliness using the Fear of Being Single Scale (Spielmann et al., 2013), whose first Czech version was prepared, the NEO Five-Factor Inventory (Hřebíčková & Urbánek, 2001) and the UCLA Loneliness Scale (Kumstátová, 2014; Russel, 1996). 247 Czech adults joined the research. Results have shown that women and involuntary singles reported a significantly higher level of the fear of being single in comparison to men and voluntary singles. Moreover, the fear of being single proved to be significantly negatively correlated with Openness to Experience, Consciousness, and Extraversion and significantly positively related to Neuroticism.

klíčová slova: fear of being single; partner relationships; singles; Big Five; loneliness; the Fear of Being Single Scale

reference (29)

1. Adamczyk, K. (2018). Direct and indirect effects of relationship status through unmet need to belong and fear of being single on young adults' romantic loneliness. Personality And Individual Differences, 124, 124-129. CrossRef

2. Adamczyk, K., Trepanowski, R., Celejewska, A., Kosińska, J., Mamot, A., Palczewska, M., & Rodziejczak, K. (2019). The Polish adaptation and further validation of the Fear of Being Single Scale (FBSS). Current Psychology, 1-11 CrossRef

3. Apostolou, M. (2017). Why people stay single: An evolutionary perspective. Personality And Individual Differences, 111, 263-271. CrossRef

4. Cantarella, I. A., Spielmann, S. S., Partridge, T., MacDonald, G., Joel, S., & Impett, E. A. Validating a Fear of Being Single Scale for individuals in relationships. Manuscript in preparation.

5. ČSÚ (2014a). Domácnosti jednotlivců. Získáno 4. 7. 2020 z https://www.czso.cz/documents/10180/20551799/170226-14.pdf/6232226f-f1c1-4d55-9101-26e04a3ab5fd?version=1.0

6. ČSÚ (2014b). Nesezdaná soužití. Získáno 4. 7. 2020 z https://www.czso.cz/documents/10180/20541791/170227-14.pdf/27ebcd5e-95ba-4ef4-8c65-c2a9bc58f9d8?version=1.0

7. DePaulo, B. M., & Morris, W. L. (2006). The Unrecognized Stereotyping and Discrimination Against Singles. Current Directions In Psychological Science, 15(5), 251-254. CrossRef

8. Fonseca, P. N., Gouveia, V. V., Santos, J. L. F., Couto, R. N., & Coelho, G. L. H. (2017). Psychometric and Validity Evidence of the Fear of Being Single Scale. Trends In Psychology, 25(4), 1511-1521. CrossRef

9. Frazier, P., Arikian, N., Benson, S., Losoff, A., & Maurer, S. (1996). Desire for Marriage and Life Satisfaction among Unmarried Heterosexual Adults. Journal Of Social And Personal Relationships, 13(2), 225-239. CrossRef

10. Gigy, L. L. (1980). Self-Concept of Single Women. Psychology Of Women Quarterly, 5(2), 321-340. CrossRef

11. Greitemeyer, T. (2009). Stereotypes of singles: are singles what we think? European Journal Of Social Psychology, 39(3), 368-383. CrossRef

12. Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal Of Personality And Social Psychology, 53(3), 511-524. CrossRef

13. Hřebíčková, M., & Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Praha: Testcentrum.

14. Kumstátová, T. (2014). Souvislost mezi citovou vazbou, fyzickou atraktivitou a pocity osamělosti v období vynořující se dospělosti. Nepublikovaná bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika.

15. Lehmann, V., Tuinman, M. A., Braeken, J., Vingerhoets, A. J. J. M., Sanderman, R., & Hagedoorn, M. (2015). Satisfaction with Relationship Status: Development of a New Scale and the Role in Predicting Well-Being. Journal Of Happiness Studies, 16(1), 169-184. CrossRef

16. Loewenstein, S. F., Bloch, N. E., Campion, J., Epstein, J. S., Gale, P., & Salvatore, M. (1981). A study of satisfactions and stresses of single women in midlife. Sex Roles, 7(11), 1127-1141. CrossRef

17. Morris, W. L., Sinclair, S., & DePaulo, B. M. (2007). No Shelter for Singles: The Perceived Legitimacy of Marital Status Discrimination, Group Processes & Intergroup Relations, 10(4), 457-470. CrossRef

18. Pepping, C. A., MacDonald, G., & Davis, P. J. (2018). Toward a Psychology of Singlehood: An Attachment-Theory Perspective on Long-Term Singlehood. Current Directions In Psychological Science, 27(5), 324-331. CrossRef

19. Prabhakar, B. (2011). Causes for remaining single: A comparative study. Journal of Psychosocial Research, 6(2), 203-210. CrossRef

20. Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, Validity, and Factor Structure. Journal Of Personality Assessment, 66(1), 20-40. CrossRef

21. Shostak, A. B. (1987). Singlehood. In Sussman, M. B., Steinmetz, S. K. (Eds.), Handbook of marriage and the family (355-367). New York: Plenum. CrossRef

22. Slonim, G., Gur-Yaish, N., & Katz, R. (2015). By Choice or by Circumstance?: Stereotypes of and Feelings about Single People. Studia Psychologica, 57(1), 35-48. CrossRef

23. Spielmann, S. S., MacDonald, G., Maxwell, J. A., Joel, S., Peragine, D., Muise, A., & Impett, E. A. (2013). Settling for less out of fear of being single. Journal Of Personality And Social Psychology, 105(6), 1049-1073. CrossRef

24. Spielmann, S. S., MacDonald, G., Joel, S., & Impett, E. A. (2016). Longing for Ex-Partners out of Fear of Being Single. Journal Of Personality, 84(6), 799-808. CrossRef

25. Spielmann, S. S., Maxwell, J. A., MacDonald, G., Peragine, D., & Impett, E. A. (2020). The predictive effects of fear of being single on physical attractiveness and less selective partner selection strategies. Journal Of Social And Personal Relationships, 37(1), 100-123. CrossRef

26. Stein, P. J. (1981). Single Life: Unmarried adults in social context. New York: St Martin's Press.

27. Timmermans, E., Coenen, L., & Van den Bulck, J. (2019). The Bridget Jones effect: The relationship between exposure to romantic media contents and fear of being single among emerging adults. Psychology Of Popular Media Culture, 8(2), 159-169. CrossRef

28. Vejrostová, A. (2011). Souvislost mezi rodičovským konfliktem a romantickými vztahy v pozdní adolescenci: strach z intimity a osamělost. Nepublikovaná bakalářská práce. Brno: FSS MU.

29. Výrost, J., Slaměník, I., & Sollárová, E. (Eds.) (2019). Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha: Grada.

Creative Commons License
Strach být nezadaný v kontextu české populace is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení