PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Jednotlivá čísla časopisu lze zakoupit v knihkupectví Karolinum.

Předplatné

160 Kč/rok

E-mail: journals@karolinum.cz

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486