PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Předsedkyně

Ilona Gillernová – Katedra psychologie FF UK, Praha (ilona.gillernova@ff.cuni.cz)

Výkonná redaktorka

Hedvika Boukalová – Katedra psychologie FF UK, Praha (hedvika.boukalova@ff.cuni.cz)

Redakční rada

Marek Blatný – Psychologický ústav MU, Brno

Jozef Džuka – Katedra základných psychologických vied a psychologickej metodológie, FF Prešovská univerzita v Prešově

Aleš Gregar – Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jozef Ihnacík – Pedagogicko-psychologická poradna, Košice

Eva Jarošová – Katedra psychologie a sociologie řízení VŠE, Praha

Vladimír Kebza – Katedra psychologie FF UK a Státní zdravotní ústav v Praze

Odette Lescarett – Universités Unîmes et Montpellier III

Václav Mertin – Katedra psychologie FF UK, Praha

Tadeusz Rotter – Uniwersytet Opolski, Polsko

Milan Rymeš – Katedra psychologie FF UK, Praha

Mojmír Svoboda – Psychologický ústav MU, Brno

Jiří Štikar – Katedra psychologie FF UK, Praha

Lenka Šulová – Katedra psychologie FF UK, Praha

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486