PSYCHOLOGIE PRO PRAXI
PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 55 No 2 (2020), 107–113

Lay first aid giving as a specific traumatic experience

Veronika Kurečková, Pavel Řezáč, Martina Trepáčová, Petr Zámečník

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2022.3
zveřejněno: 01. 07. 2022

Abstract

Despite first aid process has mainly been considered a medical or technical issue; it seems obvious that psychological and social aspects play an important role too. As a pilot study we interviewed ten helping bystanders about their ideas and feelings during and after the first aid. Their reports were analysed, using a qualitative approach. There were various feelings and ideas respondents experienced – temporary blockade, limited ability to recall relevant information, performance decrease, time distortion, selective perception, strong subjective stress. After first aid people experienced doubts about their acts and decisions, quilt and failure feelings, specific relationship between the rescuer and rescued person, feeling of non-terminating, PTSD symptoms, strong need to share the experience. Our respondents reported long lasting discomfort, persisting even years after the experience. Psychological aspects of lay first aid giving are a crucial aspect influencing the efficacy of first aid process but also the future well-being of lay rescuers and should therefore be considered more.

Klíčová slova: first aid; trauma; PTSD; BLS; training; bystander

reference (16)

1. Axelsson, Å., Herlitz, J., & Fridlund, B. (2000). How bystanders perceive their cardiopulmonary resuscitation intervention; a qualitative study. Resuscitation, 47(1), 71-81. CrossRef

2. Darley, J. M., & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: diffusion of responsibility. Journal of personality and social psychology, 8(4p1), 377. CrossRef

3. Davies, E., Maybury, B., Colquhoun, M., Whitfield, R., Rossetti, T., & Vetter, N. (2008). Public access defibrillation: psychological consequences in responders. Resuscitation, 77(2), 201-206. CrossRef

4. Gruen, L. (2014). Death as a Social Harm. The Southern Journal of Philosophy, 52, 53-65. CrossRef

5. Hasík, J. (2003). Nebojte se první pomoci. Brno:© MAAGS. sro.

6. IFRC health and care department (2009). First aid for a safer future, focus on Europe; Advocacy report.

7. IFRC health and care department (2010). First aid for a safer future, Updated global edition; Advocacy report.

8. Meron, G., Frantz, O., Sterz, F., Müllner, M., Kaff, A., & Laggner, A. N. (1996). Analysing calls by lay persons reporting cardiac arrest. Resuscitation, 32(1), 23-26. CrossRef

9. Müller, M.U. (2008). Notfall im Ohrensessel. Der Spiegel, 15, 152.

10. Pleskot, R., et al. (2013). První pomoc zážitkem (First aid by experience, International methodical handbook). ZDRSEM, Prague.

11. Přidalová, M. (1998). Proč je moderní smrt tabu?/Why is Death Taboo in Modern Times?. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 347-361. CrossRef

12. Ranse, J., & Burke, B. (2015). Exploring the volunteer first aider's experience post-resuscitation. Australasian Journal of Paramedicine, 4(3). CrossRef

13. Riegel, B., Mosesso, V. N., Birnbaum, A., Bosken, L., Evans, L. M., Feeny, D., … & PAD Investigators. (2006). Stress reactions and perceived difficulties of lay responders to a medical emergency. Resuscitation, 70(1), 98-106. CrossRef

14. Skora, J., & Riegel, B. (2001). Thoughts, feelings, and motivations of bystanders who attempt to resuscitate a stranger: a pilot study. American journal of critical care, 10(6), 408. CrossRef

15. Van de Velde, S., Heselmans, A., Roex, A., Vandekerckhove, P., Ramaekers, D., & Aertgeerts, B. (2009). Effectiveness of nonresuscitative first aid training in laypersons: a systematic review. Ann Emerg Med, 54(3), 447-457. CrossRef

16. Zámečník, P., Kurečková, V., Böhmová, K., & Šucha, M. (2014). Výuka první pomoci v autoškolách-zbytečnost nebo relevantní opatření s velkým potenciálem?. Psychologie a její kontexty (Psychology & Its Contexts), (5), 107-115.

Creative Commons License
Lay first aid giving as a specific traumatic experience is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení