PSYCHOLOGIE PRO PRAXI
PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 55 No 2 (2020), 115–117

Drápal, J., Jiřička, V., Raszková, T. (eds.) České vězeňství

Hedvika Boukalová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2022.7
zveřejněno: 13. 04. 2022

Abstract

Book review on Drápal, J., Jiřička, V., Raszková, T. (eds.) České vězeňství. Praha: Wolters Kluwer, 2021, 456 s.

Creative Commons License
Drápal, J., Jiřička, V., Raszková, T. (eds.) České vězeňství is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení