PSYCHOLOGIE PRO PRAXI
PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 55 No 2 (2020), 97–106

Projevy dívek s ADHD ve školním prostředí – přehledová studie

[Manifestations of girls with ADHD in the school environment]

Tereza Kolečková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2022.6
zveřejněno: 13. 04. 2022

Abstract

The aim of this review study is to introduce the topic of girls with ADHD in the school environment. Manifestations of ADHD in girls are more difficult to recognize than in boys with ADHD. Because of that, the educators often do not recognize them and then ADHD in girls if often not diagnosed. This results in further associated difficulties, especially of an emotional and social nature. The article describes the typical manifestations of ADHD in girls and focuses on gender differences and important studies focusing on the school environment. At the beginning of the article, the incidence of ADHD in girls is compared to boys and the definition of ADHD is mentioned. The main part tries to describe the important manifestations of ADHD in girls, which can be useful to both educators and other professionals in recognizing this diagnosis in girls. The second part briefly presents selected studies related to the school environment. This part can also be a valuable benefit for pedagogical workers. At the end of the article, the findings are compared with current research and definitions, which can help better understand and detect the manifestations of ADHD in girls.

klíčová slova: ADHD; girls; school; inattention; hyperactivity

reference (31)

1. Adams, C. (2007). Girls and ADHD: Are you Missin the Signs? Instructor, 116(6), 31-35.

2. APA: American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). CrossRef

3. APA: American Psychiatric Association. (2015). Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. Praha: Hogrefe - Testcentrum.

4. Bener, A., Qahtani, R. A., & Abdelaal, I. (2006). The Prevalence of ADHD Among Primary School Children in an Arabian Society. Journal Of Attention Disorders, 10(1), 77-82. CrossRef

5. Bianchini, R., Postorino, V., Grasso, R., Santoro, B., Migliore, S., Burlò, C., et al. (2013). Prevalence of ADHD in a sample of Italian students: A population-based study. Research In Developmental Disabilities, 34(9), 2543-2550. CrossRef

6. Canals, J., Morales-Hidalgo, P., Jané, M. C., Domènech, E., Migliore, S., Burlò, C., et al. (2018). ADHD Prevalence in Spanish Preschoolers: Comorbidity, Socio-Demographic Factors, and Functional Consequences. Journal Of Attention Disorders, 22(2), 143-153. CrossRef

7. Elkins, I. J., Malone, S., Keyes, M., Iacono, W. G., & McGue, M. (2011). The Impact of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder on Preadolescent Adjustment May Be Greater for Girls Than for Boys, 40(4), 532-545. CrossRef

8. Forgan, J., & Richey, M. A. (2014). Raising Girls With ADHD: Secrets for Parenting Healthy, Happy Daughters. New York: Routledge.

9. Fried, R., Petty, C., Faraone, S. V., Hyder, L. L., Day, H., & Biederman, J. (2016). Is ADHD a Risk Factor for High School Dropout? A Controlled Study. Journal Of Attention Disorders, 20(5), 383-389. CrossRef

10. Fugate, C. M., & Gentry, M. (2016). Understanding adolescent gifted girls with ADHD: motivated and achieving. High Ability Studies, 27(1), 83-109. CrossRef

11. Iverson, G. L., Wojtowicz, M., Brooks, B. L., Maxwell, B. A., Atkins, J. E., Zafonte, R., & Berkner, P. D. (2020). High School Athletes With ADHD and Learning Difficulties Have a Greater Lifetime Concussion History. Journal Of Attention Disorders, 24(8), 1095-1101. CrossRef

12. Laufer, M. W., Denhoff, E., & Solomons, G. (1957). Hyperkinetic Impulse Disorder in Childrenʼs Behavior Problems. Psychosomatic Medicine, 19(1), 38-49. CrossRef

13. Malá, E. (2002). Hyperkinetické poruchy. Pediatrie Pro Praxi, 2002(1), 121-124.

14. Manassis, K., Tannock, R., Young, A., & Francis-John, S. (2007). Cognition in anxious children with attention deficit hyperactivity disorder: a comparison with clinical and normal children. Behavioral And Brain Functions, 3(1). CrossRef

15. Mash, E. J., & Terdal, L. G. (2007). Assessment of childhood disorders. New York: Guilford Press.

16. McGough, J. (2014). ADHD. New York: Oxford University Press.

17. Moldavsky, M., Groenewald, C., Owen, V., & Sayal, K. (2013). Teachers' recognition of children with ADHD: role of subtype and gender. Child And Adolescent Mental Health, 18(1), 18-23. CrossRef

18. Mphahlele, R. M., Pillay, B., & Meyer, A. (2020). Internalising comorbidities in primary school children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): sex and age differences, 32(2-3), 119-129. CrossRef

19. Paclt, I. (2007). Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada.

20. Polanczyk, G., de Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. A. (2007). The Worldwide Prevalence of ADHD: A Systematic Review and Metaregression Analysis. American Journal Of Psychiatry, 164(6), 942-948. CrossRef

21. Ptáček, R., & Ptáčková, H. (2018). ADHD - variabilita v dětství a dospělosti. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.

22. Quinn, P. O. (2011). 100 Questions & Answers About Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sudbury, MA.

23. Rief, S. F. (2015). The ADHD Book of Lists: A Practical Guide for Helping Children and Teens with Attention Deficit Disorder. San Francisco: Jossey-Bass.

24. Rief, S. F. (2016). How to Reach and Teach Children and Teens with ADD/ADHD: practical techniques, strategies, and interventions (Third edition). San Francisco: Jossey-Bass.

25. Rucklidge, J. J. (2014). Gender differences in ADHD: implications for psychosocial treatments. Expert Review Of Neurotherapeutics, 8(4), 643-655. CrossRef

26. Steer, J. (2021). Understanding ADHD in Girls and Women. Great Britain: Jessica Kingsley Publishers.

27. Švamberk Šauerová, M., Špačková, K., & Nechlebová, E. (2012). Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Praha: Grada.

28. ÚZIS ČR. (2017). MKN-10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

29. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021. (2016). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

30. WHO: World Health Organization. (2018). International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th ed.). Retrieved from https://icd.who.int/browse11/l-m/en

31. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (2004). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Creative Commons License
Projevy dívek s ADHD ve školním prostředí – přehledová studie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení