PSYCHOLOGIE PRO PRAXI
PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 55 No 2 (2020), 43–56

Generativita a její souvislosti – literárně-přehledová studie

[Generativity and its contexts - a literature review study]

Karolína Faberová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2022.5
zveřejněno: 13. 04. 2022

Abstract

Generativity is a concept introduced into psychology by E. H. Erikson in his developmental theory as a one-dimensional concept. Generativity began to be empirically verified much later and until then it was mostly only the subject of case studies. The most recent theories work with the complexity of generativity. These theories understand it as a multidimensional concept that can manifest itself in many spheres of life. Currently, the concept of McAdams and de St. Aubin, which describes seven dimensions of generativity, is widely used. The text summarizes the development of the view of generativity and new theories of generativity. It also describes its connections with different areas of life and its negative aspects.

klíčová slova: generativity; dimensions of generativity; aspects of generativity; stagnation; narcissism; culture

reference (56)

1. Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480. CrossRef

2. Arnett, J. J. (2011). Emerging adulthood(s): The cultural psychology of a new life stage. In L. A. Jensen (Ed.), Bridging cultural and developmental psychology: New syntheses in theory, research, and policy, 255-275. New York: Oxford University Press. CrossRef

3. Beaumont, S. L., & Pratt, M. M. (2011). Identity processing styles and psychological balance during early and middle adulthood. The role of identity in intimacy and generativity. Journal of Adult Developement, 18, 172-183. CrossRef

4. Becker, E. (1973). The denial of death. Free Press.

5. Blatný, M., Jelínek, M., & Osecká, T. (2020). Osobnostní prediktory generativity v rámci cloningerova modelu temperamentu a charakteru: rys sebepřesažení predikuje generativní jednání. Ceskoslovenska Psychologie, 64(4), 413-420. CrossRef

6. Bradley, C. L. (1997). Generativity - Stagnation: Development of a Status Model. Developmental Review, 17, 262-290. CrossRef

7. Bradley, C. L., & Marcia, J. E. (1998). Generativity - Stagnation: a Five-Category Model. Journal Of Personality, 66(1), 39. CrossRef

8. Clark, M., & Arnold, J. (2008). The nature, prevalence and correlates of generativity among men in middle career. Journal of Vocational Behavior, 73, 473-484. CrossRef

9. Cole, E. R., & Stewart, A. J. (1996). Meanings of political participation among black and white women: political identity and social responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 71(1), 130-140. CrossRef

10. Dillon, M., Wink, P. (2004). American religion, generativity, and the therapeutic culture. In: de St. Aubin, E., McAdams, D. P. (eds.), The generative society. Washington, American Psychological Association Press, 153-174. CrossRef

11. Dillon, M., Wink, P., Fay, K. (2003). Is spirituality detrimental to generativity? Journal for the Scientific Study of Religion, 42, 427-444. CrossRef

12. Dillon, M., Wink, P., Fay, K. (2005). Spiritual Seeking, Narcissism, and Psychotherapy: How Are They Related? Journal for the Scientific Study of Religion, 44(2). CrossRef

13. Einolf, C. J. (2014). Stability and change in generativity concern: Evidence from a longitudinal survey. Journal of Research in Personality, 51, 54-61. CrossRef

14. Erikson, E. H. (2015). Životní cyklus rozšířený a dokončený: devět věků člověka. Praha: Portál.

15. Fromm, E. 2004. Obraz člověka u Marxe. Brno: L. Marek.

16. Gebauer, J. E., Sedikides, C., Verplanken, B., & Maio, G. R. (2012). Communal narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 103(5), 854-878. CrossRef

17. Gilligan, C. (2001): Jiným hlasem. Praha: Portál.

18. Hart, H. M., McAdams, D. P., Hirsch, B. J., & Bauer, J. J. (2001). Generativity and social involvement among African Americans and white adults. Journal of Research in Personality, 35, 208-230. CrossRef

19. Henry, H., Zacher, H., & Desmette, D. (2015). Reducing age bias and turnover intentions by enhancing intergenerational contact quality in the workplace: The role of opportunities for generativity and development. Work, Aging and Retirement, 3, 243-253. CrossRef

20. Hofer, J., Busch, H., Chasiotis, A., Kärtner, J., & Campos, D. (2008). Concern for generativity and its relation to implicit pro-social power motivation, generative goals, and satisfaction with life: A cross-cultural investigation. Journal of Personality, 76(1), 1-30. CrossRef

21. Cheng, S.-T., (2009). Generativity in later life: Perceived respect from younger generations as a determinant of goal disengagement and psychological well-being. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 64B(1), 45-54. CrossRef

22. Keyes, C. L. M., & Ryff, C. D. (1998). Generativity in adult lives: Social structural contours and quality of life consequences. In D. P. McAdams & E. de St. Aubin (Eds.), Generativity and adult development: How and why we care for the next generation. Washington, DC: American Psychological Association. CrossRef

23. Keyes, C. L. M., & Ryff, C. D. (1998). Generativity in adult lives: Social structural contours and quality of life consequences. In D. P. McAdams & E. de St. Aubin (Eds.), Generativity and adult development: How and why we care for the next generation. Washington, DC: American Psychological Association. CrossRef

24. Kotre, J. N. (1996). Outliving the self: How we live on in future generations. New York: W.W. Norton

25. Kotre, J. N. (2005). Generativity: Reshaping the Past into the Future. Science & Theology News, September 2005, 42-43

26. Kram, K. E., & Isabella, L. A. (1985). Mentoring alternatives: The role of peer relationships in career development. Academy of Management Journal, 28, 110-132. CrossRef

27. Kruse A., & Schmitt, E. (2012). Generativity as a route to active ageing. Current Gerontology and Geriatric Research, 2012, 1-9. CrossRef

28. Lawford, H., Pratt, M. W., Hunsberger, B., Pancer, S. M. (2005): Adolescent generativity: A longitudinal study of two possible contexts for learning concern for future generations. Journal of Research on Adolescence, 15, 261-273. CrossRef

29. Mansfield, E. D., & McAdams, D. P. (1996). Generativity and themes of agency and communion in adult autobiography. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(7), 721-731. CrossRef

30. McAdams, D. P. (2001). Generativity in midlife. In M. E. Lachman (Ed.), Handbook of midlife development. 395-443. New York: Wiley.

31. McAdams, D. P. (2006). The Redemptive Self: Generativity and the Stories Americans Live By. Research in human development. 3(2,3), 81-100. CrossRef

32. McAdams, D. P. (2006). The Redemptive Self: Generativity and the Stories Americans Live By. Research in human development. 3(2,3), 81-100. CrossRef

33. McAdams, D. P. (2013). The positive psychology of adult generativity: Caring for the next generation and constructing a redemptive life. In J. Coulson (Eds.) Positive psychology (191-205). New York: Springer. CrossRef

34. McAdams, D. P., & de St. Aubin, E. (1992). The theory of generativity and its assessment through self-report, behavioral acts, and narrative themes in autobiography. Journal of Personality and Social Psychology, 62(6), 1003-1015. CrossRef

35. McAdams, D. P., & de St. Aubin, E. (1992). The theory of generativity and its assessment through self-report, behavioral acts, and narrative themes in autobiography. Journal of Personality and Social Psychology, 62(6), 1003-1015. CrossRef

36. McAdams, D. P., de St Aubin, E. D., & Logan, R. L. (1993). Generativity among young, midlife, and older adults. Psychology and aging, 8, 221-230. CrossRef

37. McAdams, D. P., Hart, H. M., & Maruna, S. (1998). The anatomy of generativity. In D. P. McAdams & E. de St. Aubin (Eds.), Generativity and adult development: How and why we care for the next generation (7-43). Washington, DC: American Psychological Association. CrossRef

38. Melo, R. (2008). Generativity and subjective well-being in active midlife and older adults. European Masters Programme of Gerontology. Masters Thesis.

39. Miller-McLemore, B. J. (2004). Generativity and Gender: The Politics of Care. In E. de St Aubin, E., D. P. McAdams & T. C. E. Kim. The generative society: Caring for future generations (175-194). Washington, DC: American Psychological Association. CrossRef

40. Millová, K., (2016). Střední dospělost. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje (243-260). Praha: Karolinum.

41. Millová, K., & Blatný, M. (2016). Generativita v soucasném empirickém výzkumu. Psychologie, 60(6), 608-621.

42. Millová, K., Blatný, M., Poláčková, I., & Jelínek, M. (2018). Psychometrické charakteristiky českých verzí vybraných dotazníků generativity: Vnitřní konzistence a faktorová struktura. Československá psychologie, 62(2), 119-142.

43. Newman, B. M. & Newman, P. R. (2015). Development through life: a psychological approach. Stamford: Cengage learning.

44. Newton, N. J., Herr, J. M., Pollack, J. I., McAdams, D. P. (2014). Selfless or Selfish? Generativity and Narcissism as Components of Legacy. Journal of Adult Development, 21(1), 59-68. CrossRef

45. Newton, N., & Stewart, A. J. (2010). The Middle Ages: Change in Women's Personalities and Social Roles. Psychology Of Women Quarterly, 34(1), 75. CrossRef

46. Peterson, B. E., & Klohen, E. C. (1995). Realization of Generativity in two samples of woman in midlife. Psychology and Aging, 10, 20-29. CrossRef

47. Psychological Association.

48. Schoklitsch, A., & Baumann, U. (2011). Measuring generativity in older adults: The development of new scales. The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 24, 31-43. CrossRef

49. Slater, C. L. (2003). Generativity versus stagnation. An elaboration of Erikson's adult stage of human development. Journal of Adult development. 10, 53-65. CrossRef

50. de Saint Aubin, E., & McAdams D. P. (1995). Relations of generative concern and generative action to personality traits, satisfaction/happiness with life, and ego development. Journal of Adult development, 2, 99-122. CrossRef

51. de St. Aubin, E. (2004). The propagation of genes and memes: Generativity through culture in Japan and the United States. In E. de St. Aubin, D. P. McAdams, & T. C. Kim (Eds.), The generative society: Caring for future generations (63-82). Washington, DC: APA Press. CrossRef

52. Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie. Praha: Karolinum.

53. Wakefield, J. C. (1998). Immortality and the externalization of the self: Plato's unrecognized theory of generativity. In D. P. McAdams & E. de St. Aubin (Eds). Generativity and adult development (133-174). Washington, DC: American Psychological Association. CrossRef

54. Warr, P. (2007). Work, happiness, and unhappiness. Psychology Press.

55. Whitbourne, S. K., Zuschlag, M. K., Elliot, L. B., & Waterman, A. S. (1992). Psychosocial development in adulthood: A 22-year sequential study. Journal of Personality and Social Psychology, 63(2), 260-271. CrossRef

56. Wink, P. 1991. Two faces of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 590-97. CrossRef

Creative Commons License
Generativita a její souvislosti – literárně-přehledová studie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení