PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 53 No 2 (2018), 79–79

Karel Paulík: Psychologie práce a organizace: Vybrané kapitoly

[Karel Paulík: Psychologie práce a organizace: Vybrané kapitoly]

Jakub Procházka

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2019.10
zveřejněno: 11. 11. 2019

Abstract

Book review: Paulík, K. Psychologie práce a organizace: Vybrané kapitoly. Ostrava, Ostravská univerzita 2018.

Creative Commons License
Karel Paulík: Psychologie práce a organizace: Vybrané kapitoly is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení