PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 53 No 2 (2018), 23–41

Faktorová štruktúra a reliabilita škály na meranie morálnej identity. Prvé skúsenosti s metodikou Self-Importance of Moral Identity Scale v slovenskom preklade

[Factor structure and reliability scale to measure of moral identity. First experience with the methodology of Self-Importance of Moral Identity Scale in Slovak translation]

Peter Babinčák, Veronika Juríčková, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Marie Hollá

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2019.8
zveřejněno: 11. 11. 2019

Abstract

The aim of the research was to verify the psychometric properties of Self-Importance of Moral Identity Scale (MIS) in the Slovak translation. Reliability and factor structure were verified for data from two studies (N = 210). EFA has obtained a two-factor solution with satisfactory reliability values for both MIS factors – Internalization (α = .759) and Symbolization (α = .807). In the first study (N = 101), we noticed the association of Internalization with subjective happiness and higher scores of both MIS subscales in women. In the second study (N = 111), we noticed the relative independence of moral identity from the level of social desirability and the different pattern of characteristics of Symbolization and Internalization. Internalization was positively related to prosocial moral judgement, negatively to moral disengagement, deception and sociometric status. The correlations of symbolization and other variables were either contradictory (deception, sociometric status, altruistic moral judgement) or notably different. The possibilities for interpretations are discussed in the discussion.

Klíčová slova: moral identity; Internalization; Symbolization; factor structure; reliability; Slovak Republic

reference (61)

1. Aguiar, T. F. T. G. M. (2016). Moral disengagement and the emotional concomitants of subjective group dynamics (Doctoral dissertation). [Vyhľadané 7. 5. 2019 na https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/pub_geral.show_file?pi_doc_id=48541].

2. Aquino, K., Reed II, A. (2002). The self-Importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, (83), 1423-1440. CrossRef

3. Aquino, K., Freeman, D., Reed II, A., Lim, V. K. G., Felps, W. (2009). Testing a social-cognitive model of moral behavior: The interactive influence of situations and moral identity centrality. Journal of Personality and Social Psychology, (97), 123-141. CrossRef

4. Aquino, K., McFerran, B., Laven, M. (2011). Moral Identity and the Experience of Moral Elevation in Response to Acts of Uncommon Goodness. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 703-718. CrossRef

5. Babinčák, P. (2011). Prosocial Tendencies Measure - Revised (PTM-R) - prvá skúsenosť s krátkou metodikou na meranie prosociálneho správania. In: K. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová, A. Slezáčková (Eds.), Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty, Kroměříž 14.-16. 9. 2011, Sborník příspěvků, Brno: Tribun EU.

6. Babinčák, P., Adamkovič, M. (v tlači). Socioekonomický verzus sociometrický status. Porovnanie možností a vlastností merania týchto konštruktov vizuálnou škálou. Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník z konferencie (Nový Smokovec, 12.-14. 9. 2016). Bratislava: ÚEP SAV.

7. Baker, D. A. (2015). Can Quantitative Assessment of Moral Identity Be Improved? (Masters Theses & Specialist Projects. Paper 1453). [Vyhľadané 7. 5. 2019 na http://digitalcommons.wku.edu/theses/1453].

8. Bandura, A. (1991). Social cognitive theory in moral thought and action. In: W. M. Kurtines, J. L. Gewirtz (Eds.), Handbook of moral behavior and development (45-103). Application. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

9. Black, J. E., Reynolds, W. M. (2016) Development, reliability, and validity of the Moral Identity Questionnaire. Personality and Individual Differences, (97), 120-129. CrossRef

10. Carlo, G., Hausmann, A., Christiansen, S., Randall, B. A. (2003). Sociocognitive and Behavioral Correlates of a Measure of Prosocial Tendencies for Adolescents. Journal of Early Adolescence, (23), 107-134. CrossRef

11. Christian, J. S., Ellis, A. P. J. (2014). The Crucial Role of Turnover Intentions in Transforming Moral Disengagement into Deviant Behavior at Work. Journal of Business Ethic, (119), 193-208. CrossRef

12. Christie, R., Geis, F. L. (1970). Studies in Machiavellianism. New York: Academic. CrossRef

13. Cohen, T. R., Panter, A. T., Turan, N., Morse, L. A., Kim, Y. (2014). Moral character in the workplace. Journal of Personality and Social Psychology, 107(5), 943-963. CrossRef

14. Colby, A., Damon, W. (1992). Some do care: Contemporary lives of moral commitment. New York: Free Press.

15. Detert, J. R., Treviño, L. K., Sweitzer, V. L. (2008). Moral Disengagement in Ethical Decision Making: A Study of Antecedents and Outcomes. Journal of Applied Psychology, 93(2), 374-391. CrossRef

16. Finnel, S., Reed II, A., Aquino, K. (2011). Promoting Multiple Policies to the Public: The Difficulties of Simultaneously Promoting War and Foreign Humanitarian Aid. Journal of Public Policy and Marketing, 30(2), 246-63. CrossRef

17. Frimer, J. A., Walker, L. J. (2009). Reconciling the self and morality: An empirical model of moral centrality development. Developmental Psychology, (45), 1669-1681. CrossRef

18. Giacalone, R. A., Jurkiewicz, C. L., Promislo, M. (2016). Ethics and Well-Being: The Paradoxical Implications of Individual Differences in Ethical Orientation. Journal of Business Ethics, (137), 491-506. CrossRef

19. Gignac, G. E. (2013). Modeling the Balanced Inventory of Desirable Responding: Evidence in Favor of a Revised Model of Socially Desirable Responding. Journal of Personality Assessment, (9), 645-656. CrossRef

20. Gini G., Pozzoli T., Bussey K. (2015) Moral disengagement moderates the link between psychopathic traits and aggressive behavior among early adolescents. Merrill-Palmer Quarterly, (61), 51-67. CrossRef

21. Glenn, A. L., Koleva, S., Iyer, R., Graham, J., Ditto, P. H. (2010). Moral identity in psychopathy. Judgement and Decision Making, 5(7), 497-505.

22. Glenn, A. L., Sellbom, M. (2015). Theoretical and empirical concerns regarding the dark triad as construct. Journal of Personality Disorders, (29), 360-377. CrossRef

23. Hardy, S. A., Bhattacharjee, A., Reed II, A., Aquino, K. (2010). Moral identity and psychological distance: The case of adolescent parental socialization. Journal of Adolescence, (33), 111-123. CrossRef

24. Hardy, S. A., Walker, L. J., Rackham, D. D., Olsen, J. A. (2012). Religiosity and adolescent empathy and aggression: The mediating role of moral identity. Psychology of Religion and Spirituality, (4), 237-248. CrossRef

25. Hardy, S. A., Francis, S. W., Zamboanga, B. L., Kim, S. Y., Anderson, S. G., Forthun, L. F. (2013). The roles of identity formation and moral identity in college student mental health, health risk behaviors, and psychological well-being. Journal of Clinical Psychology, (69), 364-382. CrossRef

26. Hardy, S. A., Walker, L. J., Olsen, J. A., Woodbury, R. D., Hickman, J. R. (2014). Moral Identity as Moral Ideal Self: Links to Adolescent Outcomes. Developmental Psychology, 50(1), 45-57. CrossRef

27. Hardy, S. A., Bean, D. S., Olsen, J. A. (2015). Moral Identity and Adolescent Prosocial and Antisocial Behaviors: Interactions with Moral Disengagement and Self-regulation. Journal of Youth and Adolescence, 44(8), 1542-1554. CrossRef

28. Hertz, S. G., Krettenauer, T. (2016). Does Moral Identity Effectively Predict Moral Behavior? A Meta- Analysis. Review of General Psychology, 20(2), 129-140. CrossRef

29. <bez popisu> CrossRef

30. Jia, F. (2016). Moral Identity from Cross- and Bi-cultural Perspectives. (Theses and Dissertations. Paper 1837). [Vyhľadané 7. 5. 2019 http://scholars.wlu.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2945&context=etd].

31. Juríčková, V., Preiss, M., Příhodová, T. (v recenznom konaní). Česká verze škály na měření důležitosti morální identity - pilotní studie. E-psychologie.

32. Lapsley, D. K., Lasky, B. (2001). Prototypic Moral Character. Identity: An International Journal of Theory and Research, 1(4), 345-363. CrossRef

33. Lapsley, D. K., Narvaez, D. (2004). A social-cognitive approach to the moral personality. In: D. K. Lapsley, D. Narvaez (Eds.). Moral development, self, and identity (189-212). Mahwah, NJ: Erlbaum.

34. Larkey, L. K., Hecht, M. L. (1995). A comparative study of African American and European American ethnic identity. International Journal of Intercultural Relations, (19), 483-504. CrossRef

35. Lyubomirsky, S., Lepper, H. S. (1999). A measure of subjective happiness: preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, (46), 137-155. CrossRef

36. McFerran, B., Aquino, K., Duffy, M. (2010). How personality and moral identity relate to individuals' ethical ideology. Business Ethics Quarterly, (20), 35-56. CrossRef

37. Mogilner, C., Zoë, C., Michael, I. N. (2012). Giving Time Gives You Time. Psychological Science, 23(10), 1233-1238. CrossRef

38. Moore, C. (2008). Moral disengagement in processes of organizational corruption. Journal of Bussiness Ethics, (80), 129-139. CrossRef

39. Moore, C., Detert, J. R., Klebe Treviño, L., Baker, V. L., Mayer, D. M. (2012). Why employees do bad things: moral disengagement and unethical organizational behavior. Personnel Psychology, (65), 1-48. CrossRef

40. Mulder, L. B., Aquino, K. (2013). The role of moral identity in the aftermath of dishonesty. Organizational Behavior and Human decision Processes, (121), 219-230. CrossRef

41. Passini, S. (2016). Concern for close or distant others: The distinction between moral identity and moral inclusion. Journal of Moral Education, 45(1), 74-86. CrossRef

42. Paulhus, D. L. (1984). Two-component models of socially desirable responding. Journal of Personality and Social Psychology, (46), 598-609. CrossRef

43. Paulhus, D. L. (1991). Measurement and Control of Response Bias. In: J. P. Robinson, P. R. Shaver, L. S. Wrightsman (Eds.), Measures of personality and social psychological attitudes (17-59). San Diego CA: Academic Press. CrossRef

44. Paulhus, D. L. (1998). Interpersonal and Intrapsychic Adaptiveness of Trait Self-Enhancement: A Mixed Blessing? Journal of Personality and Social Psychology, (74), 1197-1208. CrossRef

45. Paulhus, D. L., Williams, K. M. (2002). The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of Research in Personality, (36), 556-563. CrossRef

46. Paulhus, D. L. (2017). Socially Desirable Responding on Self-Reports. In: V. Zeigler-Hill, T. K. Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences, (1-5). Cham: Springer International Publishing. CrossRef

47. Polman, E., Ruttan, R. L. (2012). Effects of Anger, Gulit, and Envy on Moral Hypocrisy. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(1), 129-139. CrossRef

48. Reed II, A., Aquino, K. (2003). Moral identity and the expanding circle of moral regard toward out-groups. Journal of Personality and Social Psychology, (84), 1270-1286. CrossRef

49. Reed, A., Aquino, K., Levy, E. (2007). Moral Identity and Judgments of Charitable Behaviors. Journal of Marketing, (71), 178-193. CrossRef

50. Reed, A., Kay, A., Finnel, S., Aquino, K., Levy, E. (2016). I Don't Want the Money, I Just Want Your Time: How Moral Identity Overcomes the Aversion to Giving Time to Prosocial Causes. Journal of Personality and Social Psychology, 110(3), 435-457. CrossRef

51. Reynolds, S. J., Ceranic, T. L. (2007). The effects of moral judgment and moral identity on moral behavior: An empirical examination of the moral individual. Journal of Applied Psychology, 92(6), 1610-1624. CrossRef

52. Revzina, L. (2008). Investigating Social-desirability Bias in Self-reporting on Motivational Attitudes by Adult Students (dissertation). Ann Arbor: University of San Francisco.

53. Ribeaud, D., Eisner, M. (2010). Are Moral Disengagement, Neutralization Techniques, and Self-Serving Cognitive Distortions the Same? Developing a Unified Scale of Moral Neutralization of Aggression. International Journal of Conflict and Violence, 4(2), 298-315.

54. Sage, L., Kavussanu, M., & Duda, J. L. (2006). Moral identity and motivational predictors of prosocial and antisocial functioning in association football. Journal of Sports Sciences, (24), 455-466. CrossRef

55. Sage, L., Kavussanu, M. (2010). Moral identity and social goals predict eudaimonia in football. Psychology of Sport and Exercise, (11), 461-466. CrossRef

56. Shao, R., Aquino, K., Freeman, D. (2008). Beyond Moral Reasoning: A Review of Moral Identity Research and its Implications for Business Ethics. Business Ethics Quarterly, 18(4), 513-540. CrossRef

57. Spezzaferri, M. R., Collins, G., Aguilar, J. E., Larsen, A. (2017). Moral Depravity: Going Beyond Just an Attribute of Psychopathy. Journal of Forensic Psychology, 2(3), 122. CrossRef

58. Tangney, J. P., Dearing, R. L. (2002). Gender differences in morality. In: R. F. Bornstein, J. M. Masling (Eds.), Empirical studies in psychoanalytic theories, Vol. 10. The psychodynamics of gender and gender role. Washington, DC, US: American Psychological Association.

59. Walker, L. J. (2006). Gender and morality. In: M. Killen, J. G. Smetana (Eds.), Handbook of moral development. Mahwah, NJ: Erlbaum.

60. Wan, Z., Yang, S. (2008). The Revision of Moral self-Identity Scale for Chinese Adolescents. Science of Social Psychology, 23(5), 41-45.

61. Xing, X. Z., Keung, M. H. (2014). Moral Identity in Chinese Context: Construction and Validation of an Objective Measure. Research on Humanities and Social Sciences, 4(2), 34-45.

Creative Commons License
Faktorová štruktúra a reliabilita škály na meranie morálnej identity. Prvé skúsenosti s metodikou Self-Importance of Moral Identity Scale v slovenskom preklade is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení