PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 54 No 1 (2024), 9–18

Mulier accusatrix in the Laudatio Turiae

Maciej Jońca

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2024.2
zveřejněno: 29. 04. 2024

Abstract

Legal sources relating to the imperial period (especially Justinian’s Digesta) show that Roman criminal law allowed women to bring criminal charges only in exceptional situations. On the other hand, to prosecute the murderer of a relative was considered a sacred duty for the members of the victim’s family. Any negligence in this area was perceived as wicked behaviour and detrimental to the memory of the deceased. The obligation to bring a criminal charge, symbolically identified with vengeance (ultio, vindicta), rested with men. The surviving funeral eulogy known as the Laudatio Turiae shows a very different pattern. Its content shows that at the end of the first century BC, it was a woman who accused the murderers of her parents in court and brought about their conviction. The oration makes it possible to initiate an interesting discussion on the real importance of women’s voice in the criminal process and on the social stereotypes that limited their participation in public procedures.

klíčová slova: Roman law; Laudatio Turiae; roman criminal trial; vengeance; Roman women

reference (43)

1. BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1953. CrossRef

2. BROUGHTON, T.R.S. The Magistrates of the Roman Republic, V. II, New York: American Philological Association, 1952.

3. BRUNT, P. - MOORE, J.M. Res Gestae Divi Augusti. The Achievements of the Divine Augustus. Oxford: Oxford University Press, 1973, pp. 38-39.

4. CANTARELLA, E. I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Milano: Rizzoli, 1991.

5. CANTARELLA, E. Pandora's Daughters. The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity, Baltimore-London, 1993.

6. CANTARELLA, E. Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Milano: Feltrinelli, 2006.

7. CLOUD, J.D. The primary Purpose of the. Lex Cornelia de sicariis. ZSS 1969, No. 86, pp. 258-286. CrossRef

8. DIXON, S. The Sentimental Ideal of the Roman Family. In RAWSON, B. (ed.). Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome. Oxford: Clarendon Press, 1991. CrossRef

9. DURRY, M. Éloge funèbre d'une matrone romaine (Éloge dit de Turia). Paris: Les Belles-Lettres, 1950.

10. FLACH, D. Die sogenannte Laudatio Turiae: Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991.

11. HEMELRIJK, E. Masculinity and Femininity in the Laudatio Turiae. The Classical Quarterly, 2004, No. 54, p. 189. CrossRef

12. HENDERSON, J. Telling Tales on Caesar. Roman Stories from Phaedrus, Oxford: Oxford University Press, 2001. CrossRef

13. HEUMANN, H.G. Handlexikon zu den Quellen des römischen Recht. Jena: Gustav Fischer, 1891.

14. JOŃCA, M. Laudatio Turiae - funeberis oratio uxori dedicata. Pochwala Turii - mowa pogrzebowa ku czci żony. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2011.

15. JOŃCA, M. Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

16. JOŃCA, M. Rzymskie prawo karne. Instytucje, Lublin: Werset, 2021.

17. JOŃCA, M. s.v. mulier accusatrix. In: IDEM (ed.). Leksykon rzymskiego prawa karnego. Warszawa: C.H. Beck, 2022.

18. JOŃCA, M. Unikatowy sarkofag młodego mediolańskiego adwokata z czasów rzymskich. Zeszyty Prawnicze, 2022, No. 22.1, pp. 7-24. CrossRef

19. JUREWICZ, A.R. Trzy inskrypcje z Volubilis (IAM 2.369, 370a, 448): interpretari epigraphicam. Studia Prawnoustrojowe, 2013, No. 22, pp. 131-141.

20. KUNKEL, W. Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit. München: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1962.

21. KURYŁOWICZ, M. Rzymskie prawo oraz zwyczaje grobowe i pogrzebowe. Lublin: Werset, 2020.

22. LERACZYK, I. Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

23. LEWIS, CH.T. - SHORT, CH. A Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1958.

24. LINTOTT, A. Crime and Punishment. In: JOHNSTON, D. (ed.). The Cambridge Companion to Roman Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. CrossRef

25. LUZZATO, I. Sull'obbligo degli eredi di vendicare l'uccisione dell'ereditando. In: ALBERTARIO, E. (ed.). Studi in memoria di Umberto Ratti, Milano: Antonino Giuffré, 1934.

26. MADEJSKI, P. Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2018.

27. MEYER, E. Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius. Stuttgart-Berlin: J.G. Cotta Buchhandlung Nachfolger, 1922.

28. NIPPEL, W. Public Order in Ancient Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. CrossRef

29. PAVÓN, P. Feminae et leges. Algunos aspectos sobre la política legislativa imperial romana en materia de mujeres. RIDA, 2020/2021, No. 67/68, pp. 191-213.

30. PLINY. Letters (Books XVIII-X), Panegyricus, V. II. RADICE, B. (translation). Cambridge-Massachusets-London: Harvard University Press, 2004.

31. POMEROY, S.B. Goddesses, Whores, Wives and Slaves. Women in Classical Antiquity. London: Pimlico, 1994.

32. QUICHERAT, L. Thesaurus poeticus linguae latinae, Paris: Librairie Hachette, 1890.

33. QUIGNARD, P. Seks i trwoga. Warszawa: Czytelnik, 2002.

34. ROUSSELLE, A. La politica dei corpi: tra procreazione e continenza a Roma. In: SCHMITT PANTEL, P. (ed.), Storia delle donne. L'antichità, Roma-Bari: Laterza, 2009.

35. SMITH, T.W. Księga ludzkich uczuć. Warszawa: W.A.B., 2017.

36. STRAHAN-DAVIDSON, J.L. Problems of the Roman Criminal Law, V. II, Oxford: Clarendon Press, 1912.

37. THOMAS, Y. Sich rächen auf dem Forum. Familiäre Solidarität und Kriminalprozeß in Rom (1. Jh. v. Chr.-2. Jh. n. Chr.). Historische Anthropologie, 1997, Vol. 5, No. 2, pp. 161-169. CrossRef

38. TREGGIARI, S. Roman Marriage. Iusti coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian. Oxford: Clarendon Press, 1993.

39. VALERIUS MAXIMUS. Memorable Doings and Sayings, V. II. SHACKLETON-BAILEY, D.R. (ed.). Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press, 2000. CrossRef

40. WALDE, A. - HOFMANN, J.B. Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, V. II, Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1954.

41. WIEWIOROWSKI, J. Epigrafika w warsztacie badacza ustroju rzymskiego - case study. Zeszyty Prawnicze, 2019, No. 19.1, pp. 153-172. CrossRef

42. WIEWIOROWSKI, J. Inskrypcja w warsztacie romanisty - "case study" bis. Miscellanea Historico-Iuridica 2018, No. 17.2, pp. 153-174. CrossRef

43. WISTRAND, E. The so-called Laudatio Turiae: Introduction, text, translation, commentary. Lund: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1976.

Creative Commons License
Mulier accusatrix in the Laudatio Turiae is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení