ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 7 No 3 (2013), 159–162

OECD. Rovnost a kvalita ve vzdělávání: podpora znevýhodněných žáků a škol

Pavla Polechová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.52
zveřejněno: 05. 02. 2018

Abstract

Rovnost a kvalita ve vzdělávání: podpora znevýhodněných žáků a škol ČŠI, 2012 Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools OECD, 2012

reference (3)

1. Cunha, F. J., Heckman, J., Lochner, L., & Masterov, D. V. (2005). Interpreting the Evidence of Life-Cycle Skill Formation (IZA Discussion Paper Series, No. 1575). Bonn, Germany: Institute for the Study of Labour. CrossRef

2. Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol. (2012). OECD. Dostupné z http://www.csicr.cz/getattachment/2dc3e27a-c68b-4a81-808a-76656860f1cf.

3. Wößmann, L., & Schütz, G. (2006). Efficiency and Equity in European Education and Training Systems. Dostupné z http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/eenee.pdf.

Creative Commons License
OECD. Rovnost a kvalita ve vzdělávání: podpora znevýhodněných žáků a škol is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení