ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 7 No 3 (2013), 152–158

XV. Světový kongres srovnávací pedagogiky

[XV. World congress of comparative education. New times, new voices: Comparative perspectives for education]

Eliška Walterová, Dominik Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.51
zveřejněno: 05. 02. 2018

Creative Commons License
XV. Světový kongres srovnávací pedagogiky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení