ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 5 No 3 (2011), 9–25

Pedagogické vedení školy: hledání zdrojů a obsahu pojmu

Dominik Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.72
zveřejněno: 21. 02. 2018

Abstract

The massive slide in educational achievement of the Czech pupils has turned attention to the state of educational leadership in the Czech schools. The terminology used to describe the school leadership roles in improving student learning in Czech and international literature is analysed and compared. The nuances of terminology may re!ect deeper di"erences in the understanding of the goals of school system and the tasks of the school leaders. It seems that both theory and praxis of school management in the Czech Republic pay only little attention to the instructional leadership.

klíčová slova: instructional leadership; school management

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení