ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 15 No 2 (2021), 45–69

Modifikace kurikula jako „příležitost“ k elitářství nadaných žáků

[Modification of the School Curriculum as an “Opportunity” for the Elitism of Gifted Students]

Eva Klimecká

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2022.1
zveřejněno: 30. 03. 2022

Abstract

Elitism in education is often applied by a different and prefered approach to students belonging to the so-called elite. This elite is segregated and developed, often at the expense of the needs of other students. Can elitism be one of the problems of pedagogical practice with intellectually gifted students in ordinary inclusive primary schools? We carried out qualitative research in the environment of ordinary primary schools by observing school lessons and interviews with teachers. We spent 70 hours in eight schools, tracking 24 gifted students. The aim was to identify and describe the pedagogical situations leading to the elitism of gifted pupils. We focused on teachers as the creator of a modified curriculum for gifted pupils, which gives space for the emergence of elitism. We analyzed the data using open and axial coding. We found that teachers apply pedagogical situations leading to the elitism of gifted pupils, in all components of the modified curriculum, but especially in pedagogical strategies such as extracurricular activities, gifted as a teacher's assistant, complementary tasks and group work. Finally, the features of the curriculum leading to elitism are defined. Research highlights one of the negative consequences of increasing formal support of giftedness.

Klíčová slova: gifted student; elitism; teachers’ attitudes towards gifted pupils; curriculum for gifted pupils; pedagogical situation; qualitative research

reference (76)

1. Almukhambetova, A., & Hernández-Torrano, D. (2020). Gifted students' adjustment and underachievement in university: An exploration from the self-determination theory perspective. Gifted Child Quarterly, 64(2), 117-131. CrossRef

2. Arievitch, I. M. (2020). The vision of developmental teaching and learning and Bloom's taxonomy of educational objectives. Learning, Culture and Social Interaction, 25(3), 1-6. CrossRef

3. Bain, S. K, Bliss, S. L., Choate, S. M., & Sager Brown, K. (2007). Serving children who are gifted: Perceptions of undergraduates planning to become teachers. Journal for the Education of the Gifted, 30(4), 450-478. CrossRef

4. Casino-García, A. M., García-Pérez, J., & Llinares-Insa, L. I. (2019). Subjective emotional well-being, emotional intelligence, and mood of gifted vs. unidentified students: A relationship model. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(18), 1-18. CrossRef

5. Clark, C., Dyson, A., & Millward, A. (Eds.). (2018). Towards inclusive schools? Routledge. CrossRef

6. Clarke, A. E., Friese, C., & Washburn, R. (2015). Situational analysis in practice: Mapping research with grounded theory. Left Coast Press. CrossRef

7. Coleman, L. J., & Cross, T. L. (1988). Is being gifted a social handicap? Journal for the Education of the Gifted, 11(4), 41-56. CrossRef

8. Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research. Sage.

9. Cross, T. L., Coleman, L. J., & Terhaar-Yonkers, M. (2014). The social cognition of gifted adolescents in schools: Managing the stigma of giftedness. Journal for the Education of the Gifted, 37(1), 30-39. CrossRef

10. ČŠI. (2016). Tematická zpráva - Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků. https://www.csicr.cz/html/TZ_Podpora_mimoradne_nadanych/html5/index.html?&locale=CSY&pn=17

11. ČŠI. (2019). Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019. https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(2)

12. Davidson, J. E. (2009). Contemporary models of giftedness. In S. I. Pfeiffer (Ed.), International handbook on giftedness (s. 81-97). Springer. CrossRef

13. Delisle, J. R. (2001). In praise of elitism. Gifted Child Today, 24(1), 14-15. CrossRef

14. Fleury, S., & Garrison, J. (2014). Toward a new philosophical anthropology of education: Fuller considerations of social constructivism. Interchange, 45(1-2), 19-41. CrossRef

15. Freeman, J. (2001). Gifted children grown up. David Fulton Publishers.

16. Freeman, J. (2005). Permission to be gifted: How conceptions of giftedness can change lives. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (s. 80-97). Cambridge CrossRef

17. Freeman, J. (2013). The long-term effects of families and educational provision on gifted children. Education and Child Psychology, 30(2), 7-17.

18. Gagné, F. (2018). Attitudes toward gifted education: Retrospective and prospective update. Psychological Test and Assessment Modeling, 60(1), 403-428.

19. Geake, J. G., & Gross, M. U. (2008). Teachers' negative affect toward academically gifted students: An evolutionary psychological study. Gifted Child Quarterly, 52(3), 217-231. CrossRef

20. Godor, B. P. (2019). Gifted metaphors: Exploring the metaphors of teachers in gifted education and their impact on teaching the gifted. Roeper Review, 41(1), 51-60. CrossRef

21. Gross, T. L. (2011). On the social and emotional lives of gifted children. Prufrock Press.

22. Gubbels, J., Segers, E., & Verhoeven, L. (2014). Cognitive, socioemotional, and attitudinal effects of a triarchic enrichment program for gifted children. Journal for the Education of the Gifted, 37(4), 378-397. CrossRef

23. Hansen, J. B., & Feldhusen, J. F. (1994). Comparison of trained and untrained teachers of gifted students. Gifted Child Quarterly, 38(3), 115-121. CrossRef

24. Henry, A. M., Shorter, S., Charkoudian, L., Heemstra, M. J., & Corwin, L. A. (2019). Fail is not a four-letter word: A theoretical framework for exploring undergraduate students' approaches to academic challenge and responses to failure in STEM learning environments. Life Sciences Education, 18(1), 1-17. CrossRef

25. Heward, W. L. (2013). Exceptional children: An introduction to special education. Pearson Education.

26. Hubbard, E. A. (1996). The IQ caste and gifted education. Roeper Review, 18(4), 258-260. CrossRef

27. Hughes, C. (2021). Education and elitism: Challenges and opportunities. Routledge. CrossRef

28. Jung, J. Y. (2014). Predictors of attitudes to gifted programs/provisions: Evidence from preservice educators. Gifted Child Quarterly, 58(4), 247-258. CrossRef

29. Juriševič, M., & Žerak, U. (2019). Attitudes towards gifted students and their education in the Slovenian context. Psychology in Russia: State of the Art, 12(4), 101-117. CrossRef

30. Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Portál.

31. Kerr, B., Colangelo, N., & Gaeth, J. (1988). Gifted adolescents' attitudes toward their giftedness. Gifted Child Quarterly, 32(2), 245-247. CrossRef

32. Kerr, B. A., Vuyk, M. A., & Rea, C. (2012). Gendered practices in the education of gifted girls and boys. Psychology in the Schools, 49(7), 647-655. CrossRef

33. Kitsantas, A., Bland, L., & Chirinos, D. S. (2017). Gifted students' perceptions of gifted programs: An inquiry into their academic and social-emotional functioning. Journal for the Education of the Gifted, 40(3), 266-288. CrossRef

34. Klimecká, E., Staňková, I., Venterová, L., Havigerová, J. M., & Dostál, P. (2022). Jak předcházet nálepkování nadaných žáků v inkluzivní škole. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

35. Kolb, K. J., & Jussim, L. (1994). Teacher expectations and underachieving gifted children. Roeper Review, 17(1), 26-30. CrossRef

36. Lasagabaster, D., & Sierra, J. M. (2011). Classroom observation: Desirable conditions established by teachers. European Journal of Teacher Education, 34(4), 449-463. CrossRef

37. Leavitt, M. (2017). Following a plan: Pursuing a model of giftedness. In M. Leavitt (Ed.), Your passport to gifted education (s. 19-32). Springer. CrossRef

38. Lim, L. (2013). Meritocracy, elitism, and egalitarianism: A preliminary and provisional assessment of Singapore's primary education review. Asia Pacific Journal of Education, 33(1), 1-14. CrossRef

39. Lo, C. O., Porath, M., Yu, H. P., Chen, C. M., Tsai, K. F., & Wu, I. C. (2019). Giftedness in the making: A transactional perspective. Gifted Child Quarterly, 63(3), 172-184. CrossRef

40. Luftig, R. L, & Nichols, M. L. (1990). Assessing the social status of gifted students by their age peers. Gifted Child Quarterly, 34(3), 111-115. CrossRef

41. Matthews, D., & Kitchen, J. (2007). School-within-a-school gifted programs: Perceptions of students and teachers in public secondary schools. Gifted Child Quarterly, 51(3), 256-271. CrossRef

42. Meadows, B., & Neumann, J. W. (2017). What does it mean to assess gifted students' perceptions of giftedness labels? Quarterly Review of Education, 48(2), 145-165. CrossRef

43. MŠMT. (2016a). Stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků základních škol a gymnázií. https://www.msmt.cz/file/39563/download/

44. MŠMT. (2016b). Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=39614

45. Mudrák, J. (2013). Postoje studentů učitelství k nadání. Svět nadání, 2(2), 45-52.

46. NAGC. (2016). Gifted children's bill of rights. https://www.nagc.org/blog/bill-rights-teachers-gifted-students

47. NUV. (2018). Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání. https://www.nuv.cz/t/nadani/standard-komplexni-diagnostiky-mn

48. Oberle, E., Magee, C., Guhn, M., & Schonert-Reichl, K. (2019). Extracurricular activity profiles and wellbeing in middle childhood: A population-level study. PLoS One, 14(7), 1-16. CrossRef

49. Pakulski, J. (2018). The development of elite theory. In: H. Best & J. Higley (Eds.), The Palgrave handbook of political elites (s. 9-16). Palgrave Macmillan. CrossRef

50. Park, S., & Oliver, J. S. (2009). The translation of teachers' understanding of gifted students into instructional strategies for teaching science. Journal of Science Teacher Education, 20(4), 333-351. CrossRef

51. Pelikán, J. (1995). Výchova jako teoretický problém. Amosium.

52. Perkovic Krijan, I., & Boric, E. (2014). Teachers' attitudes towards gifted students and differences in attitudes regarding the years of teaching. Croatian Journal of Education, 17(1), 165-178. CrossRef

53. Plucker, J. A., & Dilley, A. (2016). Ability grouping and the socioemotional development of gifted students. In M. Neihart, S. I. Pfeiffer, & T. L. Cross (Eds.), The social and emotional development of gifted children: What do we know? (s. 231-241). Waco: Prufrock. CrossRef

54. Polyzopoulou, K., Kokaridas, D., Patsiaouras, A., & Gari, A. (2014). Teachers' perceptions toward education of gifted children in greek educational settings. Journal of Physical Education and Sport, 14(2), 211-221.

55. Poon-McBrayer, K. F. (2004). Equity, elitism, marketisation: Inclusive education in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Education, 24(2), 157-172. CrossRef

56. Průcha, J. (2005). Moderní pedagogika. Portál.

57. Robinson, A. (1990). Cooperation or exploitation? The argument against cooperative learning for talented students. Journal for the Education of the Gifted, 14(1), 9-27. CrossRef

58. Rogalla, M. (2012). Natural differentiation to challenge high ability students in the regular classroon. In A. Ziegler, Ch. Fischer, H. Stoeger, & M. Reutlinger (Eds.), Gifted education as a lifelong challenge (s. 141-154). LIT Verlag.

59. Rowley, J. L. (2008). Teaching strategies to facilitate learning for gifted and talented students. Australasian Journal of Gifted Education, 17(2), 36-42.

60. Şahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. The Online Journal of New Horizons in Education, 5(3), 73-82.

61. Sarouphim, K. M. (2011). Gifted and non-gifted Lebanese adolescents: Gender differences in self-concept, self-esteem and depression. International Education, 41(1), 26-41.

62. Sastre-Riba, S., Fonseca-Pedrero, E., & Ortuño-Sierra, J. (2019). From high intellectual ability to genius: Profiles of perfectionism. Comunicar, 27(60), 9-17. CrossRef

63. Sternberg, R. (1996). Neither elitism nor egalitarianism: Gifted education as a third force in American education. Roeper Review, 18(4), 261-263. CrossRef

64. Stoeger, H., & Ziegler A. (2005). Praise in gifted education: Analyses on the basis of the actiotope model of giftednesss. Gifted Education International, 20(3), 306-329. CrossRef

65. Striley, K. M. (2014). The stigma of excellence and the dialectic of (perceived) superiority and inferiority: Exploring intellectually gifted adolescents' experiences of stigma. Communication Studies, 65(2), 139-153. CrossRef

66. Subotnik, R., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 12(1), 3-54. CrossRef

67. Swiatek, M. A. (2012). Social coping. In T. L. Cross & J. R. Cross (Eds.), Handbook for counselors serving students with gifts and talents: Development, relationships, school issues, and counseling needs/interventions (s. 665-680). Prufrock Press.

68. Thomson, M. M. (2012). Labelling and self-esteem: Does labelling exceptional students impact their self-esteem? British Journal of Learning Support, 27(4), 158-165. CrossRef

69. Tirri, K., & Laine, S. (2017). Ethical challenges in inclusive education: The case of gifted students. International Perspectives on Inclusive Education, 9, 239-257. CrossRef

70. Tomlinson, C. A. (2013). Differentiated instruction. In C. M. Callahan & H. L. Hertberg-Davis (Eds.), Fundamentals of gifted education, considering multiple perspectives (s. 287-300). Routledge.

71. UNESCO. (2000). The Dakar framework for action. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147

72. VanTassel-Baska, J. (1992). Educational decision making on acceleration and grouping. Gifted Child Quarterly, 36(2), 68-72. CrossRef

73. VanTassel-Baska, J., & Baska, A. (2019). Curriculum planning and instructional design for gifted learners. Texas: Prufrock Press.

74. Wolf, N., & Chessor, D. (2011). The affective characteristics of gifted children: Can peer victimisation make a difference? Australasian Journal of Gifted Education, 20(1), 38-52.

75. Winzer, M. A. (2009). From integration to inclusion: A history of special education in the 20th century. Gallaudet University Press.

76. Zeidner, M. (2020). "Don't worry - be happy": The sad state of happiness research in gifted students. High Ability Studies, 31(2), 1-18. CrossRef

Creative Commons License
Modifikace kurikula jako „příležitost“ k elitářství nadaných žáků is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení