ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 12 No 3 (2018), 147–148

Hendl, J., Remr, J.: Metody výzkumu a evaluace

[Hendl, J., Remr, J.: Metody výzkumu a evaluace]

Dominik Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.10
zveřejněno: 26. 07. 2019

Abstract

Book review: Hendl, J., Remr, J.: Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017, 372 p.

Creative Commons License
Hendl, J., Remr, J.: Metody výzkumu a evaluace is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení