ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 10 No 3 (2016), 5–7

Editorial

David Greger

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.12
zveřejněno: 27. 11. 2017

Abstract

Editorial

reference (3)

1. Chmielewski, A. K., Dumont, H. Trautwein, U. (2013). Tracking effects depend on tracking type: An international comparison of students' mathematics self-concept. American Research Journal, 50, 925−957. CrossRef

2. Kerckhoff, A. C. (2001). Education and social stratification processes in comparative perspective. Sociology of Education Extra Issue, 74, 3−18. CrossRef

3. LeTendre, G. K., Hofer, B. K., & Shimizu, H. (2003). What is tracking? Cultural expectations in the United States, Germany and Japan. American Educational Research Journal, 40(1), 43−89. CrossRef

Creative Commons License
Editorial is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení