IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 46 No 1 (2018), 9–30

Francisca Bohigas: mujer católica, diputada y pedagoga (1928-1950)

Alejandro Camino Rodríguez

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2018.20
zveřejněno: 10. 12. 2018

Abstract

Francisca Bohigas has generally been perceived and analysed as the only conservative deputy in the Spanish Second Republic. However, her persistent attempts at transgressing and/or redefining the gender roles defended by the rights-wings parties are extremely interesting. Therefore, her life and thought can be key elements for the study of the construction of sexual difference in the Spanish conservative sectors of the first half of the twentieth century.

klíčová slova: catholic women; gender; sexual difference; Spain; twentieth century

reference (40)

1. ALCALÁ, Paloma, "Francisca Bohigas Gavilanes", in: Paloma Alcalá, Capi Corrales y Julia López (coords.), Ni tontas ni locas: las intelectuales en el Madrid del primer tercio del siglo XX, Madrid: FECYT, 2009, pp. 147-148.

2. ÁLVAREZ, Juan Miguel, "Mujeres en política durante la II República (Acción Femenina Leonesa a través de la prensa [1931-1936])", Tierras de León 120-121, León, 2005, pp. 255-285.

3. ÁLVAREZ, Juan Miguel, "Francisca Bohigas, una diputada de derechas en la Segunda República", Historia 16 359, Madrid, Historia e Información, 2006, pp. 88-103.

4. ÁLVAREZ, Wenceslao, La represión de postguerra en León. Depuración de la ense-anza (1936-1943), León: Batalla de Clavijo, 1986.

5. ARCE, Rebeca, La construcción social de la mujer por el catolicismo y las derechas espa-olas en la época contemporánea, Tesis doctoral, Cantabria: Universidad de Cantabria, 2016.

6. ARESTI, Nerea, Médicos, Donjuanes y Mujeres Modernas. Los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo XX, Guipúzcoa: Editorial de la Universidad del País Vasco, 2001.

7. BATANAZ, Luis, La Inspección de Primera Ense-anza durante la guerra civil y el primer franquismo (1936-1943). Represalia y desgarramiento, Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2011.

8. BLASCO, Inmaculada, "Citizenship and Female Catholic Militancy in 1920s Spain", in: Gender & History 3, Glasgow: Wiley, 2007, pp. 441-466.

9. BLASCO, Inmaculada, "Definir y explicar el feminismo histórico. Debates y propuestas de análisis desde la historia", in: Ángela Cenarro y Régine Illion (coords.), Feminismos: contribuciones desde la historia, Zaragoza: Prensas de la Universidad, 2014, pp. 267-289.

10. BOHIGAS, Francisca, Actuación espa-ola en América. (Resumen escolar), Madrid: Biblioteca Espa-ola Femenina, 1930.

11. BOHIGAS, Francisca, La inspección de primera ense-anza y la educación de la generación nueva, Madrid: Editorial Cigüe-a, 1941.

12. BOHIGAS, Francisca, Hogar, Madrid: Gráficas Reunidas, 1941.

13. BOHIGAS, Francisca, ¿Qué profesión elegir? : guía de profesiones femeninas, Madrid: Mayfe, 1947.

14. BOLUFER, Mónica, "Multitudes del yo: biografía e historia de las mujeres", Ayer 93, Madrid, Marcial

15. Pons, 2014, pp. 85-116.

16. CAMINO, Alejandro, "La influencia de las mujeres espa-olas en los resultados de las elecciones generales de 1933", Revista Historia Autónoma 11, Madrid, 2017, pp. 179-197.

17. CAMINO, Alejandro, "Entre el hogar y la profesión: los manuales de conducta de Francisca Bohigas durante el primer franquismo (1939-1950)", Travessias 12 (1), Paraná: Unioeste, 2018, pp. 224-242.

18. CANNING, Kathleen, Gender History in Practice. Historical Perspectives on Bodies, Class and Citizenship, Ithaca-Londres: Cornell University Press, 2006.

19. CARPINTERO, Helio y HERRERO, Fania, "La Junta para ampliación de estudios y el desarrollo de la psicología espa-ola", Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 2, Madrid, CSIC, 2007, pp. 181-212.

20. ESCRIVÀ, Cristina – JORDÀ, Julia – MARTÍ, José Vicente, "Elisa Soriano Fischer, puntal del feminismo moderno: Presidenta de la juventud universitaria feminista (1920-1928)", in: Pilar Folguera et al. (eds.), Pensar con la Historia desde el siglo XXI. XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid: UAM ediciones, 2015, pp. 965-985.

21. GARCÍA, Esperanza, La actuación de la mujer en las Cortes de la II República, Madrid: Ministerio de Cultura, Almena, 1979.

22. Gil ROBLES, José María, No fue posible la paz, Barcelona: Ariel, 1968.

23. LEÓN, Gerardo, Conservadurismo en Castilla. La trayectoria política de Ricardo Cortes Villasana. 1905-1936, Tesis Doctoral, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2015.

24. MAINER, Juan, La forja de un campo profesional. Pedagogía y didáctica de las ciencias sociales en Espa-a (1900-1970), Madrid: CSIC, 2009.

25. Marcos Del OLMO, María de la Concepción, "Francisca Bohigas, militancia política y actividad parlamentaria en las Cortes del segundo bienio republicano", in: María de la Concepción Marcos del Olmo y Rafael Serrano (coords.), Mujer y política en la Espa-a contemporánea (1868-1936), Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012, pp. 203-222.

26. MOLINERO RUÍZ, Carme, "Mujer, franquismo, fascismo", Historia Social 30, Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 1998, pp. 97-117.

27. MONTERO, José Ramón, La CEDA. El catolicismo social y político en la II República, Madrid: Ediciones de la Revista de Trabajo, 1977.

28. MORANT I ARIÑO, Antonio, "ʻPara influir en la vida del estado futuro': discurso y práctica falangista sobre el papel de la mujer y la feminidad, 1933-1945", Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales 27, Madrid: Centro de Estudios Políticos e Institucionales, 2012, pp. 113-141.

29. NASH, Mary, "Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en Espa-a", Historia social 40, Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 1994, pp. 151-172.

30. NELKEN, Margarita, La condición social de la mujer de la mujer en Espa-a, Madrid: CVS, 1975 [1919].

31. PAN-MONTOJO, Juan Luis, "Juan Álvarez y Mendizábal (1790-1853): el burgués revolucionario", in: Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (coords.), Liberales, agitadores y conspiradores: biografías heterodoxas del siglo XIX, Madrid: Espasa, 2000, pp. 155-182.

32. POSA, Elena, "Actituds al voltant de la coeducació", Papers: revista de sociología 9, Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 1978, pp. 55-72.

33. RUIZ, Julio, "Manuel Bartolomé Cossío y los comienzos de los estudios de Pedagogía en la Universidad de Madrid", in: Julio Ruíz (ed.), Pedagogía y educación ante el siglo XXI, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2005, pp. 117-142.

34. SCOTT, Joan W., "El eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad", Ayer 62, Madrid: Marcial Pons, 2006, pp. 111-138.

35. SCOTT, Joan W., "Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?", La manzana de la discordia 6, Cali: Universidad del Valle, 2011, pp. 95-101.

36. SUÁREZ, Luis: Crónica de la Sección Femenina y su tiempo, Madrid: Asociación Nueva Andadura, 1992.

37. TAYLOR, Barbara, "Separations of Soul: Solitude, Biography, History", American Historical Review 114, Chicago: University of Chicago Press, 2009, pp. 640-651.

38. TUSELL, Javier, Historia de la democracia cristiana en Espa-a I. Los antecedentes. La CEDA y la II República, Madrid: Cuadernos para el diálogo, 1974.

39. VILLALAÍN, Pablo, Mujer y política, la participación de la mujer en las elecciones generales celebradas en Madrid durante la II república (1931-1936), Madrid: Instituto de la Mujer, 2000.

40. WALKOWITZ, Judith, City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London, Londres: Virago, 1992.

Creative Commons License
Francisca Bohigas: mujer católica, diputada y pedagoga (1928-1950) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení