HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 1 (2021), 119–135

Společenské faktory utvářející rámec pro uchopení role babičky. Reflexe babiček z Pardubic a okolí

[Social Factors Forming the Basic Framework for Prehension of the Role of a Grandmother. Reflections of Grandmothers from Pardubice and Surroundings]

Tereza Čepilová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.7
zveřejněno: 17. 05. 2021

Abstract

The aim of this article is to describe the social aspects that affect performing the role of grandmother. The historical-sociological approach was chosen to research this topic. It uses knowledge of previous situations and processes to an in-depth understanding of the contemporary situation. Interviews realized with eight grandmothers of children aged 6–8 were analyzed. The article presents the grandmothers’ reflection of the social framework for performing the grandmother’s role. In grandmothers’ opinions, this framework has a significant impact on the possibilities of performing a grandmother’s role. Using the historical-sociological approach also allowed us to identify changes in the framework during the last decades. These changes are explained on examples of the last three generations of grandmothers in the text.

Klíčová slova: grandmothers; grandparents; family role; historical-sociological approach

reference (18)

1. Bhopal, Kalwant - Brannen, Julia - Heptinstall, Ellen [2000]. The importance of grandparents, relatives, friends and others. In. Bhopal, Kalwant - Brannen, Julia - Heptinstall, Ellen. Connecting Children: Care and Family Life in Later Childhood. London, New York: RoutledgeFalmer, s. 130-153.

2. Davies, Hayley [2011]. Affinities, seeing and feeling like family: Exploring why children value face-to-face contact. Childhood 19 (1): 8-23. CrossRef

3. Gauthier, Anne [2002]. The Role of Grandparents. Current Sociology 50 (2): 295-307. CrossRef

4. Gratton, Brian - Haber, Carole [1996]. Three Phases in the History of American Grandparents: Authority, Burden, Companion. Generations 20: 7-12.

5. Harper, Sarah - Smith, Peter K. - Hagestad, Gunhild O. [2010]. Introduction. Editorial and Introduction. Journal of Intergenerational Relationships 8: 207-218. CrossRef

6. Hasmanová Marhánková, Jaroslava [2015]. "Být dobrou babičkou" - normativní očekávání spojená s rolí babička v současné české rodině. Sociologický časopis 51 (5): 737-760. CrossRef

7. Hasmanová Marhánková, Jaroslava - Štípková, Martina [2014]. Typologie prarodičovství v české společnosti - faktory ovlivňující zapojení prarodičů do péče o vnoučata. Naše společnost 1: 15-26. CrossRef

8. Hurme, Helena - Westerback, Susanne - Quadrello, Tatiana [2010]. Traditional and New Forms of Contact between Grandparents and Grandchildren. Journal of Intergenerational Relationships 8: 264-280. CrossRef

9. Cherlin, Andrew J. - Furstenberg, Frank F. [1986]. New American Grandparent: A Place in the Family, A Life Apart. Cambridge, MA, USA: Harvard University Press, s. 24-51.

10. Kahana, Boaz - Kahana, Eva [1970]. Grandparenthood from the Perspective of the Developing Grandchild. Developmental Psychology 3 (1): 98-105. CrossRef

11. Kemp, Candace L. [2007]. Grandparent - Grandchild Ties. Reflections on Continuity and Change across Three Generations. Journal of Family Issues 28: 855-881. CrossRef

12. Koutná Kostínková, Jana - Čermák, Ivo [2013]. Interpretativní fenomenologická analýza. In. Řiháček, Tomáš - Čermák, Ivo - Hytych, Roman. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, s. 9-43.

13. Quadrello, Tatiana - Hurme, Helena - Menzinger, Juliana - Smith, Peter K. - Veisson, Marika - Vidal, S. - Westerback, Susanne [2005]. Grandparents use of new communication technologies in a European perspective. European Journal of Ageing 2: 200-207. CrossRef

14. Sandel, Todd L. - Cho, Grace E. - Miller, Peggy J. - Wang, Su-hua [2006]. What It Means to be a Grandmother: A Cross-Cultural Study of Taiwanese and Euro-American Grandmothers' Beliefs. The Journal of Family Communication 6 (4): 255-278. CrossRef

15. Souralová, Adéla [2015]. "Můžeš prostě říct, že máš babičku": Vietnamské děti, české babičky a význam prarodičovství v jejich biografiích. Sociologický časopis 51(5): 815-844. CrossRef

16. Uhlenberg, Peter [2004]. Historical Forces Shaping Grandparent-Grandchild Relationships: Demography and Beyond. In. Silverstein, M. (ed). Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 24: Intergenerational Relations across Time and Place. New York: Springer Publishing Company, s. 77-97.

17. Urban, Lukáš [2011]. Sociologie trochu jinak. 2. vyd. Praha: Grada Publishing.

18. Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela [2015]. Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek. Sociologický časopis 51 (5): 761-782. CrossRef

Creative Commons License
Společenské faktory utvářející rámec pro uchopení role babičky. Reflexe babiček z Pardubic a okolí is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení