AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2021 No 1 (2021), 131–134

Johanna Domokos: Endangered Literature. Essays on Translingualism, Interculturality, and Vulnerability.

Jan Dlask, Michal Kovář

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2021.17
zveřejněno: 30. 08. 2021

Abstract

Book review on Johanna Domokos: Endangered Literature. Essays On Translingualism, Interculturality, And Vulnerability. Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary & L’Harmattan Publishing, 2018, 196 pages.

Creative Commons License
Johanna Domokos: Endangered Literature. Essays on Translingualism, Interculturality, and Vulnerability. is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení