AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2021 No 1 (2021), 121–127

Two Art Exhibitions as Dialogic Events in the History of Czech-Norwegian Cultural Relations

Miluše Juříčková

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2021.16
zveřejněno: 30. 08. 2021

Abstract

The article analyses two art exhibitions in the context of Czech-Norwegian relations, presenting both the Czechoslovak book exhibition in Oslo (1937) and the Norwegian painting and applied art exhibition in Prague (1938) as important parts in a bilateral cultural dialogue. The promising initial communication in form of a mutual information exchange was soon disrupted by the beginning of World War II and post-war politics.

klíčová slova: Czech-Norwegian relations; cultural transfer; exhibition events; Olav Rytter; Czech literature; cultural diplomacy

reference (13)

1. Ellingsen, Anne. Odd Nansen: Arvtageren. Oslo: Historie & Kultur, 2015.

2. Engelstad, Eivind S. "Inntrykk fra Tsjekkoslovakia i dag." Aftenposten 27. 12. 1938: 5.

3. Kadečková, Helena, and Jarka Vrbová. Bibliografi over norsk litteratur oversatt til tsjekkisk. Jinočany: H & H, 1993.

4. Kilsti, Kristin. "En asymmetrisk relasjon (en komparativ litterær kommentar)." (Norsk inspirasjon: samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog). Prostor, společensko-kulturní revue, XXVII (2010), nr 3-4: 258-260.

5. Landro, Jan H. "Karel Čapek". Hefte til Salamanderkrigen i serien Århundrets Bibliotek, De norske Bokklubbene 1995.

6. Rytter, Olav. "Karel Capek. Ein tsjekkisk diktar", Syn og Segn 1935/41: 289-301.

7. Rytter, Olav. Den tsjekkoslovakiske bok. Kunstindustrimuseet i Oslo, catalogue, 1937.

8. Tisíc let norského výtvarného díla: Umělecký průmysl - knižní umění - architektura - lidové umění. Katalog. Praha: Umělecko-průmyslové museum, 1938.

9. Tondl, Ladislav. Dialog: sémiotické rozměry a rozhraní dialogu. Praha: Filosofia, 1997.

10. Tondl, Ladislav. Mezi epistemologií a sémiotikou: deset studií o vztazích poznání a porozumění významu. Praha: Filosofia, 1996.

11. Tršková, Ivana. Krisen i Tsjekkoslovakia i 1938 sett av tre norske forfattere: Lars Berg, Sigurd Evensmo og Niels J. Mürer [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-02]. https://is.muni.cz/th/u4zep/. Master's thesis. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

12. Urban, Otto M., Jarka Vrbová, and Tomáš Vrba. Edvard Munch. Být sám. Ohlasy, deníky, obrazy. Praha: Arbor Vitae, 2008.

13. "Utstilling åpnet." Aftenposten 9. April 1937: 6.

Creative Commons License
Two Art Exhibitions as Dialogic Events in the History of Czech-Norwegian Cultural Relations is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení