AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2020 No 4 (2020)

Présentation
Radka Mudrochová, Alicja Kacprzak, Emmanuel Cartier

Class action, une adaptation variée en français, en polonais et en tchèque : reflets linguistiques
Anna Bobińska, John Humbley, Radka Mudrochová, Matúš Hanuliak

Fake news et autres lexies avec l’élément fake en français, polonais et tchèque
Christine Jacquet-Pfau, Radka Mudrochová, Alicja Kacprzak

Diversité des liens entre un emprunt et ses équivalents – le cas de binge drinking
Jean-François Sablayrolles, Alena Podhorná-Polická, Andrzej Napieralski, John Humbley

Diversité des composés en couch, de leurs équivalents et de leurs commentaires
Jean-François Sablayrolles, Anna Bobińska, John Humbley

Les anglicismes en français et en tchèque contemporains : le cas des formes en –ing
Emmanuel Cartier, Jan Lazar

Les néologismes récents en -ing en polonais
Alicja Kacprzak, Weronika Woźniak

Les anglicismes français relatifs au cinéma : entre la terminologie, les recommendations officielles et l’usage
Weronika Woźniak

Le vocabulaire du tourisme, un laboratoire expérimental des procédés néologiques
Giovanni Tallarico


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení