AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2020 No 3 (2020), 115–123

Ukázky týmových překladů od účastníků workshopu Hledáme jádro pudla

[Samples of team translations from participants of workshop “Hledáme jádro pudla”]

Editors

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.46
zveřejněno: 05. 02. 2021

Abstract

Examples of translations

reference (7)

1. Artmann, Hans Carl: Die Fahrt Zur Insel Nantucket: Theater, München: Hermann Luchterhand Verlag 1969.

2. Artmann, Hans Carl: Sämtliche Gedichte. Salzburg/Wien: Jung und Jung 2003.

3. Morgenstern, Margareta (ed.): Christian Morgenstern. Gesammelte Werke in einem Band. München: R. Piper 1965.

4. Rilke, Rainer Maria: Sämtliche Werke. Band 1-6, Band 1, Wiesbaden/Frankfurt a.M.: Insel Verlag 1955-1966.

5. Ringelnatz, Joachim: Hell und schnell. 555 komische Gedichte aus 5 Jahrhunderten. Frankfurt: Fischer-Verlag 2004.

6. Stix, Gottfried W. et al: Podium-Porträt. Ausgewählte Gedichte. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001.

7. Trakl, Georg: Das dichterische Werk. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1998.

Creative Commons License
Ukázky týmových překladů od účastníků workshopu Hledáme jádro pudla is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení