AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2020 No 3 (2020), 7–8

Editorská poznámka

[Editorial]

Petra Mračková Vavroušová, Věra Kloudová, Martin Šemelík

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.37
zveřejněno: 05. 02. 2021

Abstract

Editorial

Creative Commons License
Editorská poznámka is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení