AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 121–123

Naše paní doktorka Jarmila Emmerová

[Our Lady Jarmila Emmerová]

Martin Machovec

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.13
zveřejněno: 31. 10. 2019

Abstract

Scientific life

Creative Commons License
Naše paní doktorka Jarmila Emmerová is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení