AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 57–73

Levý, Jiří: Umění překladu. Tři fáze překladatelovy práce. Translatologická analýza českého a německého vydání

[Levý, Jiří: The Art of Translation. Three phases of the translator's work. Translatological analysis of Czech and German editions]

Elizaveta Getta

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.6
zveřejněno: 31. 10. 2019

klíčová slova: Jiří Levý; translation studies; German; contrastive analysis; equivalence

reference (18)

1. Götz, Dieter et al. (2010) Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, München: Langenscheidt.

2. Levý, Jiří (1963) Umění překladu, Praha: Československý spisovatel.

3. Levý, Jiří (1950-1967) Poznámky k teorii překladu: Karton B34 [rukopis] Archiv Masarykovy univerzity, Brno.

4. Levý, Jiří (1969) Die literarische Übersetzung: Theorie einer Kunstgattung, Frankfurt am Main - Bonn: Athenäum Verlag.

5. Levý, Jiří (1971) Bude literární věda exaktní vědou?, Praha: Československý spisovatel.

6. Levý, Jiří (1983) Umění překladu, 2. doplněné vyd., Praha: Panorama.

7. Levý, Jiří (2012) Umění překladu, 4. vyd., Praha: Apostrof.

8. Klabal, Ondřej (2014) Peter Newmark a jeho přínos translatologii [diplomová práce], Praha: [s.n.].

9. Mračková Vavroušová, Petra (2018) 'Soudobá recepce díla Jiřího Levého ve Španělsku a Iberoamerice', Philologica 2018(2): 143-153. CrossRef

10. Popovič, Anton (1983) Originál-preklad: Interpretačná terminológia, Bratislava: Tatran.

11. Vilches, Eva (2012) Rosa Rabadán a její přínos pro vývoj translatologie [diplomová práce], Praha: [s.n.].

12. Bibliographisches Institut (2018) Duden online [online]. Dostupné z: https://www.duden.de/ (access: 2018-03-21).

13. Lingea (2017) Lingea: Praktisches Wörterbuch Deutsch-Tschechisch [online]. Dostupné z: https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky (access: 2018-03-21).

14. Ústav pro jazyk český AV ČR (2011) Slovník spisovného jazyka českého [online]. Dostupné z: http://ssjc.ujc.cas.cz/ (access: 2018-03-21).

15. Ústav pro jazyk český AV ČR (2008) Příruční slovník jazyka českého (1935–1957) [online]. Dostupné z: http://psjc.ujc.cas.cz/ (access: 2018-03-21).

16. Berlin-brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2018) Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart [online]. Dostupné z: https://www.dwds.de/ (access: 2018-03-21).

17. Mabillard, Amanda (1999–2018) Shakespeare Online [online]. Dostupné z: http://www.shakespeare-online.com/ (access: 2018-03-21).

18. <bez popisu>

Creative Commons License
Levý, Jiří: Umění překladu. Tři fáze překladatelovy práce. Translatologická analýza českého a německého vydání is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830