AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2015 No 3 (2015), 141–147

Revitalizing structuralism in Slovak translation theory – potential and limitations

Mária Valentová, Lýdia Čechová

zveřejněno: 10. 03. 2016

Abstract

The revitalization of classical structuralist methodologies brought about the birth of the Slovak theory of literary translation in the 1960s, represented in the works of the Slovak literary theoreticians Anton Popovič and František Miko. Applying their concept of literary communication, they emphasized the reader’s reception and interpretation of a literary text. Following their theoretical model, they examined translation as a text – that is to say, a text as a basic communication unit. For Popovič translation appeared to be a text about a text, whereas Miko believed that translation was one of many variants. In this article we aim to test the potential and limits of the revitalized methodological model of Popovič and Miko and their connection with contemporary tendencies such as cultural studies, cognitive linguistics, etc. In order to examine the effectiveness of their application in translation studies, we have chosen the category of translatability, which in the classical theory of translation indicates the specific features of a translated text.

Klíčová slova: structuralism; literary translation; translation theory; Nitra school; stylistic model; metatext; prototext


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení