AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2011 No 2 (2011)

Historical Specificity Versus Universal Applicability in Translation Studies
James St. André

Beyond “East” and “West” in Translation Studies. Systems and Interactions
Daniel Gile

Cuando Oriente llegó a Occidente: La traducción en España, siglos XII y XIII. Mitos y realidades
Julio César Santoyo

La traducción, génesis y núcleo de la literatura hispano-americana. Cuatro calas en el mestizaje literario de la Colonia: Historia General de las cosas de las Indias, Diálogos de Amor, Popol Vuh y Ollantay
Miguel Ángel Vega

Translativity: Networking the Domestic and the Foreign
Zuzana Jettmarová

Translation between Eastern and Western Europe. Postcolonial Contexts and Parallels
Paulina Gasior

Dynamics of Basic Terminology in Translation Science between “East” and “West”
Bruno Osimo

Translation Studies in the First Years of Slovo a slovesnost (SaS)
Jana Králová

Western Translation with an Eastern Twist. Aspects of Eastern Strategy and Creativity in the Field of Literary Translation and Publishing in Pre- and Post-War France and Britain
Ronald Jenn

Prescriptive Polysystems, Struggle-free Fields and Burdensome Habitus. Translation Paradigm Shift in the Wake of the February 1948 Communist Overthrow in Czechoslovakia
Ondřej Vimr

Ivan Turgenev’s Letters on Translation
Natalia Olshanskaya

In the Image of Their Muse. The Pinnacle of Czech Poetry with a Western and Eastern Touch
Stanislav Rubáš

Between the East and West. The German Reception of Mácha’s Máj in the 19th Century
Astrid Winter

Translating Beyond English and Czech. W. Golding’s The Inheritors in a Czech Translation
Renata Kamenická

Some Remarks on the Translation Strategies in Drama Translation in English and Czech. The Seagull Revisited
Naďa Brázdilová, Josefína Zubáková

Translating the East back from the West. Douglas Lytle’s Pink Tanks and Velvet Hangovers
Alena Chejnová

Ludvík Kundera. Translating German Literature into Czech
Jitka Kolářová

Wang Wei in the West. Reception and Representation of an Oriental Literary Image
Chia-hui Liao


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830