AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 219–229

Lectures on Homer at non-Catholic Universities in Central Europe as Attested in Matthaeus Collinus’s Specimen studii ac laborum (1557) and Joachim Camerarius’s Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538)

Marcela Slavíková

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.28
zveřejněno: 08. 03. 2021

Abstract

The purpose of this paper is to describe the structure, content, and objectives of lectures on Homer that were given by two prominent intellectuals of the early sixteenth century, namely Matthaeus Collinus (1516–1566) and Joachim Camerarius the Elder (1500–1574). The paper comprises a detailed analysis of Collinusʼs Specimen studii ac laborum (1557), whose main points are then compared with those included in Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538) by Camerarius. Conclusions are drawn as to whether there is a direct relation between the two volumes.

Klíčová slova: lectures on Homer in the early sixteenth century; Didactics of Humanist Greek; Matthaeus Collinus; Joachim Camerarius the Elder; Greek Classes at the University of Prague; Specimen studii ac laborum by Matthaeus Collinus; Commentarius explicationis primi libri Iliados by Joachim Camerarius

reference (20)

1. BERÁNEK Karel, Mistr Jan Campanus ve správě universitních kolejí, Praha 1952 (ungedruckte Dissertation), Archiv der Karlsuniversität, Sign. 3150

2. BLÁHOVÁ Marie, Osudy Zbraslavské kroniky, Studia historica Brunensia 62, 2015, S. 143-154

3. DAŇHELKA Jiří, Ješínovy výpisky z Dalimilovy kroniky, Listy filologické 84, 1961, S. 58-59

4. DOLEŽALOVÁ Lucie, Absolute Alterity in the Cult of Saints: Saint Nobody, in: Ada Marinković - Trpimir Vedriš (eds.), Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints, Zagreb 2010, S. 89-102

5. EMLER Josef, Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: Fontes rerum Bohemicarum, IV, Praha 1882-1884

6. HRDINA Karel, Mistr Jan Kampanus, Mecenáši Karlovy university, Praha 1949

7. MENDELOVÁ Jaroslava, Jan Campanus Vodňanský ve fondech pražského městského archivu, Acta universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 5, Z pomocných věd historických XIV, 1996, S. 155-161

8. ODLOŽILÍK Otakar, Z počátků husitství na Moravě, Brno 1927

9. POLIŠENSKÝ Josef, České dějepisectví předbělohorského období a pražská akademie, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 4, 1963, S. 115-137

10. POLIŠENSKÝ Josef - VOBRÁTILOVÁ Jana, M. Jana Kampana kalendář dobrodiní, prokázaných pražské Akademii, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 4, 1963, S. 67-95

11. SILAGIOVÁ Zuzana - ŠMAHEL František (edd.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis / Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität, in: Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 271: Magistri Iohannis Hus Opera omnia tomus XXXVIIB - Supplementum II, Turnhout 2015

12. STORCHOVÁ Lucie, Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích, Praha 2011

13. STUMMVOLL Josef (Hg.), Geschichte der Österreichischen Nationalbibliothek, I, Wien 1968

14. SVATOŠ Michal, Mistr Jan Kampanus a pražská univerzita, Vodňany a Vodňansko 5, 2002, S. 125

15. TRUHLÁŘ Antonín - HRDINA Karel - MARTÍNEK Jan - HEJNIC Josef, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, I-VI, Praha 1962-2012

16. URBÁNKOVÁ Emma, Zbytky knihovny M. Václava Korandy ml. v Universitní knihovně v Praze, in: Ročenka Universitní knihovny v Praze 1956

17. WINTER Zikmund, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje, Praha 1899

18. Datenbanken / Databáze:

19. VD 17: Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts: <http://www.vd17.de/>

20. Repertorium biblicum: Repertorium biblicum medii aevi: <http://www.repbib.uni-trier.de/cgi-bin/rebiIndex.tcl>

Creative Commons License
Lectures on Homer at non-Catholic Universities in Central Europe as Attested in Matthaeus Collinus’s Specimen studii ac laborum (1557) and Joachim Camerarius’s Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení