AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 231–241

Digna favore simplicitas. Mittelalterliche Handschriften als Vorlage der neulateinischen Dichtungen des Johannes Campanus und seiner Schüler

[Digna Favore Simplicitas. Medieval Manuscripts as a Model for the Neo-latin Poems of Jan Campanus and His Students]

Marta Vaculínová

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.29
zveřejněno: 08. 03. 2021

Abstract

Latin poets of the early modern period were fond of using prosaic models as themes in their work. The paper examines a unique group of poetic compositions inspired by manuscripts of medieval sermons of professors at the university in Prague. Inspiration was found in them also by Jan Campanus, a professor of history and poetry who encouraged his students to explore historical themes and engage in the study of sources and thus had a significant influence on their work.

Klíčová slova: University of Prague; Neo-Latin poetry; Jan Campanus; medieval sermons

reference (20)

1. BERÁNEK Karel, Mistr Jan Campanus ve správě universitních kolejí, Praha 1952 (ungedruckte Dissertation), Archiv der Karlsuniversität, Sign. 3150

2. BLÁHOVÁ Marie, Osudy Zbraslavské kroniky, Studia historica Brunensia 62, 2015, S. 143-154

3. DAŇHELKA Jiří, Ješínovy výpisky z Dalimilovy kroniky, Listy filologické 84, 1961, S. 58-59

4. DOLEŽALOVÁ Lucie, Absolute Alterity in the Cult of Saints: Saint Nobody, in: Ada Marinković - Trpimir Vedriš (eds.), Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints, Zagreb 2010, S. 89-102

5. EMLER Josef, Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: Fontes rerum Bohemicarum, IV, Praha 1882-1884

6. HRDINA Karel, Mistr Jan Kampanus, Mecenáši Karlovy university, Praha 1949

7. MENDELOVÁ Jaroslava, Jan Campanus Vodňanský ve fondech pražského městského archivu, Acta universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 5, Z pomocných věd historických XIV, 1996, S. 155-161

8. ODLOŽILÍK Otakar, Z počátků husitství na Moravě, Brno 1927

9. POLIŠENSKÝ Josef, České dějepisectví předbělohorského období a pražská akademie, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 4, 1963, S. 115-137

10. POLIŠENSKÝ Josef - VOBRÁTILOVÁ Jana, M. Jana Kampana kalendář dobrodiní, prokázaných pražské Akademii, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 4, 1963, S. 67-95

11. SILAGIOVÁ Zuzana - ŠMAHEL František (edd.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis / Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität, in: Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 271: Magistri Iohannis Hus Opera omnia tomus XXXVIIB - Supplementum II, Turnhout 2015

12. STORCHOVÁ Lucie, Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích, Praha 2011

13. STUMMVOLL Josef (Hg.), Geschichte der Österreichischen Nationalbibliothek, I, Wien 1968

14. SVATOŠ Michal, Mistr Jan Kampanus a pražská univerzita, Vodňany a Vodňansko 5, 2002, S. 125

15. TRUHLÁŘ Antonín - HRDINA Karel - MARTÍNEK Jan - HEJNIC Josef, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, I-VI, Praha 1962-2012

16. URBÁNKOVÁ Emma, Zbytky knihovny M. Václava Korandy ml. v Universitní knihovně v Praze, in: Ročenka Universitní knihovny v Praze 1956

17. WINTER Zikmund, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje, Praha 1899

18. Datenbanken / Databáze:

19. VD 17: Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts: <http://www.vd17.de/>

20. Repertorium biblicum: Repertorium biblicum medii aevi: <http://www.repbib.uni-trier.de/cgi-bin/rebiIndex.tcl>

Creative Commons License
Digna favore simplicitas. Mittelalterliche Handschriften als Vorlage der neulateinischen Dichtungen des Johannes Campanus und seiner Schüler is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení