Blog

Vánoční knižní tipy Nakladatelství Karolinum

15. 12. 2021 Dominika Jozová, fotograf Vladimír Šigut

Rok 2021 byl v mnoha ohledech rokem turbulentním a novým. Z naší roční produkce zhruba 200 titulů vybíráme čtyři, které by neměly uniknout Vaší pozornosti a jistě udělají pod stromečkem radost každému knihomolovi.

BOHUMIL KUBIŠTA A EVROPA

„Publikace nevypráví jen o jednom talentovaném malíři, ale také o tom, že naše kultura svého času oplývala ve vztahu ke světu stejnou kuráží jako Kubišta na válečném poli.“ Jan H. Vitvar (Respekt 12/2021)

Nejednoho milovníka umění jistě potěší kniha Bohumil Kubišta a Evropa, která si dokonce vysloužila nominaci na prestižní cenu Magnesia Litera. Publikace nabízí nové zhodnocení díla významného českého moderního umělce Bohumila Kubišty, a to způsobem, který přesahuje tradiční formát uměleckohistorické monografie. Autorský kolektiv v čele s hlavní editorkou Marií Rakušanovou čtenáře provází krok za krokem Kubištovým dílem a životem; kniha nabízí téměř 800 ilustrací a map, které podrobně sledují Kubištův pohyb po Evropě. Rozhovor s redaktorem Václavem o tom, jak kniha vznikala, si můžete přečíst zde.

Na počátku letošního prosince kniha vyšla kniha i v anglické verzi.


CHLAP KOUSL PSA

Doktor František Koukolík je autorem hned několika úspěšných publikací – znát můžete například jeho knihy Před úsvitem po ránu (2017), Sociální mozek (2016) nebo (2013). V novince Chlap kousl psa (2021) se autor snaží v drobných zamyšleních zprostředkovávat čtenáři i obtížnější poznatky o lidském mozku, o vztahu mozku a mysli, vědomí a sebeuvědomění; ve svých úvahách ale nevynechává ani vztah člověka k ostatním živým tvorům a jeho zasazení do celku evoluce přírody i kosmu.


HLEDÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

„Je nejvyšší čas zastavit se a situaci rozebrat, tj. objevit otázky, které obsahuje, a nahlas je vyslovit. Neopouštět konflikt různých interpretací, a namísto toho hledat, jak mu odpovědět a vystavit se sociálnímu riziku odpovědnosti. Neboť odpovídat nelze na základě nějakého pravidla. Je třeba odpovídat za toto odpovídání samo.“ Miroslav Petříček

Knižní dialog Karla Hvížďaly a Jiřího Přibáně Hledání odpovědnosti (2021) volně navazuje na úspěšný rozhovor Hledání dějin (2018), zaměřuje se ale na stav současného světa.

„I přesto, že se kniha dotýká tak významného a v aktuální době ještě citlivějšího tématu, její autoři své poznatky a úvahy čtenáři mechanicky nepodsouvají, ale stávají se spíše průvodci ve spletitých uličkách tak relativního a proměnlivého fenoménu, jakým je odpovědnost. I když koncepci knihy nazývají dialogem, jejich rozhovor není pouze výměnou otázek a odpovědí, má totiž výrazné prvky živé diskuse.“ Elizaveta Getta (iLiteratura.cz)


MAŘATKOVA GASTROENTEROLOGIE

V letošním roce se nám podařilo dokončit práci na monumentální dvousvazkové publikaci Mařatkova gastroenterologie, jejímž hlavním editorem je Miroslav Zavoral. Kolektiv autorů navazuje na jedinečnou Praktickou gastroenterologii Zdeňka Mařatky z roku 1964 a doplňuje ji o poznatky, které přinesl vývoj oboru v posledních padesáti letech, včetně novinek v zobrazovacích metodách nebo ve farmakologii. Jde o původní a komplexní učebnici encyklopedicky pokrývající veškerou oborovou problematiku. Každá tištěná kniha má unikátní kód, díky kterému čtenář získá přístup k její elektronické interaktivní verzi (platforma Publi). Zde si může uživatel všechny obrázky rozkliknout nebo zhlédnout komentovaná videa z operačních výkonů. Text i přílohy jsou v elektronické verzi pravidelně aktualizovány autorským kolektivem.

Pokud bychom měli psát o všech knihách z naší produkce za uplynulý rok, které by skutečně stály za zmínku, byl by tento článek o poznání delší. K orientaci Vám ale může posloužit například náš jarní a podzimní katalog. Navštivte nás v našem knihkupectví v Celetné ulici, kde Vám s výběrem té správné knihy rádi poradíme.

Těšíme se na Vás,

Vaše Karolinum