tištěná kniha e-kniha
Hledání odpovědnosti

Hledání odpovědnosti

Dialog

Hvížďala, KarelPřibáň, Jiří

témata: filozofie, historie, právo – právní historie

brožovaná, 272 str., 1. vydání
vydáno: březen 2021
ISBN: 978-80-246-4867-5
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Volné pokračování úspěšného knižního rozhovoru Karla Hvížďaly a Jiřího Přibáně Hledání dějin z roku 2018 se dotýká nejpalčivějších otázek současnosti. V Hledání odpovědnosti je řeč hlavně o etice a morálce, paradoxech moderní a postmoderní doby nebo diferencovanosti soudobých společností, do hloubky zasažených pandemickou situací. Definice základních filosofických a sociologických pojmů, jako jsou kultura, sociální normy, hodnoty, a úvahy nad otázkami fungování státu, ekonomického uspořádání světa, stavu univerzit nebo médií jsou natolik výstižné, že se tato rozprava může stát základní četbou pro každého, kdo sleduje stav dnešního světa se znepokojením, ale beze strachu, stejně jako její autoři.

„Namísto morálního kázání nabízejí autoři ,ironickou etiku‘, která tkví v úsilí o odstup od sebe sama. Coby etičtí ironici vidíme lépe – druhé, svět i sebe. Až nyní totiž zjišťujeme, že sebevznešenější hesla jsou tváří v tvář složitosti, možná i absurditě spatřeného světa jen dalším nánosem, navíc ne kdovíjak cenným. Jak nekázat o dobru, a nepropadnout cynismu ani zoufalství? Cest je více, spojuje je jedno: zápal musí tkvět v myšlení, ne v souzení.“
Tereza Matějčková

„Znovu najít osobní i sociální politický život jako zaujatý vztah s druhým, to je v současných narcistních společnostech dvojnásob potřebné a cenné.“
Petr Fischer

„Je nejvyšší čas zastavit se a situaci rozebrat, tj. objevit otázky, které obsahuje, a nahlas je vyslovit. Neopouštět konflikt různých interpretací, a namísto toho hledat, jak mu odpovědět a vystavit se sociálnímu riziku odpovědnosti. Neboť odpovídat nelze na základě nějakého pravidla. Je třeba odpovídat za toto odpovídání samo.“
Miroslav Petříček

Recenze

Etika je jednou z nejhůře uchopitelných disciplín. Autoři v knize Hledání odpovědnosti nedávají žádné návody. Naopak především hlídají, aby se z hodnot, které mají člověka chránit, nestávaly „zbraně hromadného morálního ničení“. A formulují jen zdánlivě paradoxní etický postoj dneška: „Morálkou musíme šetřit."
Tomáš Stejskal (Hospodářské Noviny, Víkend 9. 4. 2021)

Tím, že se Přibáň vydává za hranice svého oboru, se snadno vystavuje námitkám. Ale současně musíme tento odvážný přístup ocenit, protože je součástí jeho snahy o komplexitu, která se nezastavuje před bariérami napříč různými disciplínami ani nesmiřitelnými názorovými tábory současného, silně polarizovaného světa.
Hledání „vyváženého“ postoje je v takové situaci každopádně složitý a takřka nekonečný úkol. Přibáňova a Hvížďalova kniha se o něj poctivě snaží. Dotýká se přitom otázek aktuálních a někdy i značně citlivých a choulostivých. Takže to, že může vyvolávat i nesouhlas z mnoha odlišných táborů, je zřejmě přirozené. Nepochybně jde přitom o témata, která stojí za další diskusi či dialog.
Jan Lukavec (Deník N, 28. 5. 2021)

I přesto, že se kniha dotýká tak významného a v aktuální době ještě citlivějšího tématu, její autoři své poznatky a úvahy čtenáři mechanicky nepodsouvají, ale stávají se spíše průvodci ve spletitých uličkách tak relativního a proměnlivého fenoménu, jakým je odpovědnost. I když koncepci knihy nazývají dialogem, jejich rozhovor není pouze výměnou otázek a odpovědí, má totiž výrazné prvky živé diskuse.
Elizaveta Getta (iLiteratura.cz)

Akce k titulu