tištěná kniha e-kniha
Chlap kousl psa

Chlap kousl psa

Lidé v roce 2021

Koukolík, František

témata: antropologie a etnografie, lékařské vědy, psychologie

brožovaná, 256 str., 1. vydání
vydáno: únor 2021
ISBN: 978-80-246-4796-8
doporučená cena: 310 Kč

E-shop

Anotace

Nová kniha Františka Koukolíka je určena tentokrát širšímu okruhu čtenářů. Tak to naznačuje i její pro přísnou vědu netradiční, trochu symbolický název. Je souborem padesáti drobných zamyšlení inspirovaných statěmi a články z významných světových časopiseckých zdrojů. Přístupnou formou zprostředkovává i obtížnější poznatky o lidském mozku, o vztahu mozku a mysli, vědomí a sebeuvědomění, a také zjištění vypovídající o nikoli snadno a přesně oddělitelné hranici mezi člověkem a jinými živými tvory, mezi člověkem a neuronálním objemem i těch nejnižších živočichů. Zasazuje člověka do celku evoluce přírody a evoluce kosmu.