Blog

Jak vznikala kniha o Kubištovi

22. 12. 2020 Václav Hozman, fotograf Vladimír Šigut

O vzniku knihy Bohumil Kubišta a Evropa v krátkém rozhovoru povyprávěl redaktor Václav.

Marie Rakušanová v rozhovoru pro Forum poutavě představuje Kubištovo dílo i knihu, jak bys ji za sebe charakterizoval ty? Jaká je úloha redaktora při tvorbě tak velké obrazové publikace?

První, co mě napadá v souvislosti s knihou o Bohumilu Kubištovi, je slovo dynamická. Hlavním motivem, který celou knihou prochází, je pohyb. A tím nemyslím jen pohyb fyzický, ale právě to, o čem se zmiňovala i Marie Rakušanová, tedy jakousi těkavost a interakci, z níž se rodila česká raná avantgarda.

No a úlohou redaktora při přípravě asi jakékoliv knížky je utřídit materiál a udržet ho pohromadě. A následně se snažit naplnit koncepci celého díla, jakou mu předurčil autor. V případě Kubišty bylo specifikum to, jak rozsáhlý materiál byl, a i koncept knihy jako celku, se kterým přišla Marie Rakušanová jako hlavní autorka, není tak úplně tradiční. Takže máte na začátku šest stovek stran ve wordu a na externím disku složku s tisícovkou obrázků, a z toho má na konci vzniknout knížka, která by měla být pro čtenáře příjemná a v níž se dokáže snadno zorientovat.

Důležitá je také spolupráce mezi mnoha lidmi, kteří se společně na vzniku knihy podílejí, samozřejmě autory počínaje přes překladatele, grafika, sazeče, tiskaře a další a další.

Jaký je postup při přípravě tak objemné knihy s velkým množstvím ilustrací?

Obávám se, a snad by to potvrdili i kolegové, že takový jednotný postup neexistuje. Cesta od rukopisu ke knize je vždycky nevyzpytatelná a ovlivňuje ji spousta věcí včetně třeba naturelu autora.


Konkrétně u Kubišty jsme vlastní práce na knize začínali jednáním s galeriemi, které nám poskytovaly reprodukce nejen Kubištových děl (spoustu práce v tomto udělala Marie Rakušanová). Také jsme s předstihem hledali překladatele z francouzštiny, němčiny a maďarštiny, abychom převedli texty zahraničních spoluautorů do češtiny. Musím říct, že se nám podařilo sehnat skvělé překladatele (Michalu Markovou, Daniela Helekala a Roberta Svobodu) a knize to doufám pomohlo. Než jsme dostali do nakladatelství definitivní verzi rukopisu, pracovali jsme s Jaroslavem Synkem na mapách, které jsou významnou součástí knihy, a s Janem Šerých na tom, jak bude kniha na konci vypadat. Velký kus editorské práce udělala hlavní autorka Marie Rakušanová, která připravila rukopis pro redakci, no a pak už jsme dostali text do rukou my v nakladatelství a mohli jsme se do něj pustit.


K redakční přípravě rukopisu není asi moc co dodávat, sedíte a čtete, sjednocujete a snažíte se kromě jazykové správnosti uhlídat všechny detaily. Důležitá je komunikace s grafikem a sazečkou, jak by se co dalo v knize řešit (např. pruh obrázků v marginálii stránek, podoba výběrového katalogu Kubištova díla, volba fontu, výběr velikosti písma a desítky dalších drobností). U téhle knížky byla nejúmornější práce na rozsáhlém poznámkovém aparátu a bibliografii, není to souvislý text, takže pozornost rychle upadá, a zároveň je třeba věnovat této části knihy velkou péči.

Když je rukopis připravený a předaný ke zlomu, tak se pod rukama sazeče začne měnit text v knihu. Tady musím říct, že za sazbou knihy Kubišta a Evropa je precizní práce naší sazečky Markéty Baťkové. Jitka Procházková pak připravila pro tisk všechny obrázky – krom toho že jich je bezmála tisícovka, tak bylo nutné dokonale vyladit jejich barevnost, aby se co nejvíce blížila originálu, a to byly hodiny a hodiny práce.


Následovaly korektury, při nichž se musely vychytat poslední chybky v textu a definitivní umístění obrázků, a mohli jsme tisková data odevzdat kolegům do výroby, kteří dohlédli na to, aby barvy vyšly, jak mají, a aby všechno proběhlo hladce.

Jak dlouho trvaly práce na knize?

Pokud budu mluvit o práci u nás v nakladatelství, tak jsme knihu připravovali přibližně dva roky, kdy jsme s předstihem připravovali, co šlo, a řešily se také ekonomické náležitosti celého projektu, což je samozřejmě také důležitá část práce na přípravě takto rozsáhlého knižního díla.

Samotná práce na textu a sazbě knihy, příprava obrázků, předtisková příprava, tisk a výroba trvala necelý rok. Finální text jsme dostali od Marie Rakušanové v lednu 2020 a na konci roku držíte knihu v ruce. A ještě nám do toho zasáhla koronavirová epidemie, která nám v lecčems trochu ztěžovala práci, ale v něčem byla i nápomocná – zvláštní atmosféra letošního jara, kdy se doslova celý svět zpomalil, napomohla tomu soustředěně se věnovat četbě rukopisu.


Čím je kniha o Kubištovi jiná oproti ostatním publikacím, na kterých jsi pracoval?

Určitě rozsahem textu a poznámkového a technického aparátu. No a obrovské množství reprodukcí, ilustrací a dokumentů, to bylo pro mě výjimečné. Ono vůbec nakouknout do ranku výtvarných publikací bylo pro mě nové a zjistil jsem, že tyto publikace mají svá specifika.

Co pro tebe bylo při práci na této knize nejzajímavější?

Že se úplně nedalo spolehnout na zkušenosti získané při přípravě jiných knížek. Dalo se z nich vycházet, ale Kubišta chtěl pokaždé něco navíc, takže nešlo postupovat mechanicky. Práce na knize o Kubištovi byla rozhodně kreativní.

Jaká je tvá oblíbená část v knize?

Knížka je poutavá jako celek, dá se číst od začátku do konce a čtenář se nebude nudit. Moje nejoblíbenější část, kterou bych rád doporučil, je dokumentační kapitola, která představuje Kubištův život, svět, v němž žil, a další osudy malířova díla po jeho smrti prostřednictvím citátů a fotografií dobových dokumentů bez nadbytečných autorských komentářů. Můžete si tak zalistovat v autentickém světě Bohumila Kubišty a jeho díla.


Pro koho je kniha určena?

Nelekejte se označení odborná monografie. Je to poutavá výprava do doby konce 19. století a začátku století 20., na které je čtenářům průvodcem jedna z nejvýznamnějších osobností našeho moderního výtvarného umění, jejíž krátký život rozhodně nebyl nudný a jejíž dílo má stále co říct. Takže si myslím, že v knize si najde každý něco, co ho dokáže zaujmout: poutavě podaný příběh Bohumila Kubišty, plasticky popsané dění kolem výtvarného umění dané doby, množství dobových dokumentů a samozřejmě kvalitní reprodukce nejen Kubištových obrazů.