tištěná kniha
Bohumil Kubišta a Evropa

Bohumil Kubišta a Evropa

Rakušanová, Marie a kol.

témata: výtvarné umění

vázaná, 700 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2020
ISBN: 978-80-246-4721-0
doporučená cena: 1800 Kč

E-shop

Anotace

Kniha nabízí nové zhodnocení díla významného českého moderního umělce Bohumila Kubišty, a to způsobem, který přesahuje tradiční formát uměleckohistorické monografie. Jeho tvorbu sleduje prostřednictvím rozkrývání složitých uměleckých, kulturních a historických vztahů v rámci Evropy počátku 20. století. Nejen Kubišta, ale také další středoevropští umělci zprvu balancovali mezi obdivem k modernistickému universalismu uměleckých směrů pařížského centra a snahou nalézt alternativní moderní výraz, vyrůstající z lokální umělecké a intelektuální tradice. Kubištovo zarputilé úsilí iniciovat vznik silné, nadčasové a svébytné moderní kultury však naráželo na nepochopení domácího publika, které vygradovalo vzájemnými konflikty dravě se prosazujících frakcí pražského modernismu a definitivně se roztříštilo v chaosu první světové války. Monografie zároveň krok za krokem sleduje Kubištův pohyb po pařížských bulvárech a kavárnách či městech jako Florencie a Pula, kde se v hodnosti setníka účastnil první světové války. Využívá kartografických postupů, aby přesně zaznamenala přesuny jeho děl mezi středoevropskými centry i regionálními kulturními středisky. V Kubištově síti kontaktů totiž nefigurují jen významní evropští umělci a spolky, ale také slavná umělecká díla, která autonomně vstupují do stále nových situací a nerespektují antropocentrickou perspektivu tradičních dějin umění.

Obsah

Poděkování
Úvod
(Marie Rakušanová)
Mapa I Kubišta a Evropa (Marie Rakušanová)
Exkurz I Kubišta a svět: Realita prostředkovaná objekty (Marie Rakušanová)
Mapa II Kubišta ve Florencii (Eva Bendová)
Florencie 1906–1907: Objekty, teritoria a topografie (Marie Rakušanová – Eva Bendová)
Mapa III Kubišta v Praze (Marie Rakušanová)
Exkurz II První výstava skupiny Osma (Marie Rakušanová – Mahulena Nešlehová)
Pojetí barvy v díle Bohumila Kubišty (Mahulena Nešlehová)
Exkurz III Druhá výstava skupiny Osma (Marie Rakušanová – Mahulena Nešlehová)
Kubišta a Francie: Sítě vztahů, recepce, ideály (Françoise Lucbert)
Mapa IV Kubišta v Paříži (Eva Bendová)
Kubišta a sociální topografie Paříže: 1909 a 1910 (Marie Rakušanová)
Podněty pařížského pobytu (Mahulena Nešlehová)
Mapa V Pohyb Kubištova díla po Evropě (Marie Rakušanová)
Bohumil Kubišta a Německo (Anke Daemgen)
Exkurz IV Kubišta, etika, dietetika, duchovnost, psychologie vidění a filosofie monismu (Marie Rakušanová)
Vůle k duchovnosti a její vliv na kompozici děl (Mahulena Nešlehová)
Exkurz V Pojetí geometrické infrastruktury Kubišty a Section d’Or (Mahulena Nešlehová)
Kubištův paradoxní kubismus (1912–1913) (Marie Rakušanová)
Bohumil Kubišta, kubismus a Maďarsko (András Zwickl)
Kubišta, futurista, kubista, expresionista ve Lvově v roce 1913 (Marie Rakušanová)
Exkurz VI Moderní umění: 45. výstava S. V. U. Mánes „nejúplnější výstava“ na „celém světě“? (Marie Rakušanová)
Mapa VI Kubišta v Pule (Eva Bendová)
Pohledem dělové hlavně: Bohumil Kubišta v Pule 1905–1906, 1913–1918 (Eva Bendová)
Náznaky Kubištova nového programu (Mahulena Nešlehová)
Závěr (Marie Rakušanová)

Život, dílo, svědectví, dokumentace
Zarputilý světoobčan Kubišta
(Marie Rakušanová)
Výběrový soupis díla (Irena Lehkoživová – Marie Rakušanová – Mahulena Nešlehová)
Bohumil Kubišta – výběr výstav
Poznámky
Seznam zkratek
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík

Recenze

Je zvláštní, že jeho životní příběh ještě nikdo nezfilmoval. Závěrečné srdceryvné scény se úplně nabízejí: čtyřiatřicetiletý voják v rakousko-uherské uniformě na Václavském náměstí nadšeně oslavuje vznik Československa, o necelý měsíc později umírá na španělskou chřipku coby všemi odvržený „Rakušák“. Příběh statečného dělostřelce a průkopníka české výtvarné moderny Bohumila Kubišty (1884–1918) je teď čerstvě zpracován alespoň ve vynikající publikaci Bohumil Kubišta a Evropa.

Na obalu je reprodukce jeho obrazu z roku 1913 Pobřežní děla v boji s loďstvem a uvnitř spoustu map. Tým historičky umění Marie Rakušanové se totiž rozhodl doslova zmapovat umělcovu životní cestu. A díky zapojení mezinárodních odborníků se její zákruty přehledně vinou nejen Kubištou zbožňovanou Francií, ale také Itálií, Německem a Maďarskem. Publikace tak nevypráví jen o jednom talentovaném malíři, ale také o tom, že naše kultura svého času oplývala ve vztahu ke světu stejnou kuráží jako Kubišta na válečném poli.
Jan H. Vitvar (Respekt 12/2021)

[Ú]zemí je klíčové pro představovanou ne-monografii: Evropa, respektive Kubištovo dílo je totiž nahlíženo očima mezinárodního kolektivu, a to skrze území dnešní Francie, Německa a Maďarska. Badatelský přístup se tak vymyká zkratkovitosti či vyprávění skrze jeden pohled, proti čemuž autoři bojují také mnohonásobnou reprodukcí jednoho uměleckého díla v knize. To se tak skutečně dostává do dynamiky vztahů, ve kterých nabývá mnohočetných významů.
[…]
Kolektivní badatelský projekt [o]tevírá polemiku, jak nakládat s archivem, když jsme dospěli k jeho možnému limitu. Je to otázka současné metodologie dějin umění, která stojí na hraně pomyslné propasti hledíc na druhý břeh teorie současného umění.
Eva Skopalová ( Artalk 12. 4. 2021)

Kniha byla nominována na cenu Magnesia Litera 2021 v kategorii Naučná literatura. Animované video můžete zhlédnout zde.

[N]ové zhodnocení faktografického materiálu lze provádět i bez metod postulovaných v teoretickém úvodu recenzované knihy. V této knize nalezneme důkladné studie, které nespočívají na eklektickém využití módních teoretických trendů. Skutečným základem knihy jsou kvalitně zpracované výsledky několikaletého archivního výzkumu a důkladná komparace výsledků dosavadního bádání.
Jaroslav Krátký (Marginalia Historica 2/2021)

Akce k titulu

Ke stažení